Midlertidige unntak - transport av farlig gods

De midlertidige unntakene gjelder for utløpte ADR-sertifikater, godkjenningsattester og tankkontroller (oppdatert 27.03.2020).

På grunn av den pågående situasjonen med smitte av koronavirus, vil det i en periode fremover, både i Norge og i en rekke andre land, kunne bli redusert kapasitet eller bortfall av ulike tjenester som er nødvendige for å opprettholde gyldige ADR-sertifikater, kjøretøykontroller og tankkontroller.

Gyldighetstiden for sertifikater, kjøretøykontroller og tankkontroller som utløper etter 1. mars 2020, er forlenget. Denne midlertidige ordningen gjelder:

ADR-kompetansebevis (ADR 8.2.2.8.2). Kompetansebevis som utløper i perioden 1. mars 2020 – 1. november 2020, forblir gyldige til 30. november 2020. Oppfriskningskurs og ny prøve må være bestått innen 1. desember 2020. Gyldighetstid for nytt kompetansebevis regnes fra opprinnelig utløpsdato.

ADR-sikkerhetsrådgiverbevis (ADR/RID 1.8.3.16.1). Bevis som utløper i perioden 1. mars 2020 – 1. november 2020, forblir gyldige til 30. november 2020. Ny prøve må være bestått innen 1. desember 2020. Gyldighetstid for nytt bevis regnes fra opprinnelig utløpsdato.

ADR-godkjenningsattest for kjøretøy (ADR 9.1.3.4). Godkjenningsattester som utløper i perioden 1. mars 2020 – 1. august 2020, forblir gyldige til 30. august 2020. Kjøretøykontroll må gjennomføres innen 1. september 2020. Gyldighetstiden for ny godkjenningsattest regnes fra utløpsdatoen i den opprinnelige godkjenningsattesten.

Selv om trafikkstasjonene til Statens vegvesen nå er stengt er det fortsatt mulig å gjennomføre enkelte typer kontroller på ADR-kjøretøy. På vegvesenets nettsted kan du lese hvilke kjøretøy det gjelder og hvordan du bestiller time til kontroll. Se sak på vegvesen.no.

Kontroll av tanker og MEGCer (ADR/RID del 6) Alle transporttanker (også de multimodale) og MEGCer med periodiske eller mellomliggende kontroller som forfaller i perioden 1. mars 2020 – 1. august 2020, forblir gyldige til 30. august 2020. Ny kontroll må gjennomføres innen 1. september 2020. Unntaket gjelder både veg- eller jernbanetransport.

Kontroll og prøving av trykkbeholdere for visse medisinske gasser i klasse 2. (ADR/RID del 4). Slike trykkbeholdere som har forfalt til periodisk kontroll og prøving, kan likevel fylles og transporteres til 31. august 2020. Unntaket gjelder både veg- og jernbanetransport.

Det er svært viktig at sertifikatinnehavere / kjøretøyeiere / tankeiere fortløpende følger med på utviklingen, tjenestetilbudet og muligheten til å få fornyet sine sertifikater/ kjøretøykontroller / tankkontroller. Etter hvert som situasjonen normaliserer seg, og tjenestetilbud og kapasitet forbedres, må man så snart som mulig sørge for å få fornyet sine sertifikater / kjøretøykontroller / tankkontroller, slik at det ikke hoper seg opp køer og ventelister ved utløpet av overgangsperioden.

DSB vil fortløpende orientere om utviklingen i regelverket. Multilaterale avtaler kunngjøres her. Regelverket vil også bli publisert på hjemmesidene til UNECE og gjelder i de land som har undertegnet avtalene.

Hvis utviklingen krever det, kan det bli endringer eller utvidelser av unntaksordningen.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.