Fornyelse av sertifikater

Alt du trenger å vite om fornyelse av sertifikat for bergsprenger og bergsprengningsleder.

Denne videoen viser deg steg for steg hvordan går frem for å fornye sertifikatet som bergsprenger eller bergsprengningsleder.

FORVENTET SAKSBEHANDLINGSTID ER 8-10 UKER: De kommende årene er det tusenvis av bergsprengere og bersprengingsledere som må fornye sertifikatene sine, så saksbehandlingstiden er noe lenger enn normalt. Vær ute i god tid.

TELEFONTID MANDAG - ONSDAG 09:00 - 11:00: Det innføres telefontid for spørsmål på eksplosivområdet med virkning fra 6. mars 2017. Henvendelser fra politi, brannvesen og virksomheter om ulykker tas imot også utenom telefontid. Telefontiden innføres for at vi raskere skal kunne behandle innkomne søknader.

Slik søker du om fornyede sertifikater

Før du søker må du ha:

  • En gyldig politiattest som ikke er eldre enn tre måneder – søk på politi.no i god tid, det kan være ventetid
  • Bestått oppfriskningskurs med prøve – se Bransjeråd for fjellsprengning for kursoversikt

Når du har bestått oppfriskningskurset og mottatt en gyldig politiattest, er du klar til å søke. 

Alle sertifikatinnehavere vil få en påminnelse via e-post 12, 6 og 1 måned før utløp. Det er derfor viktig at riktig e-post til sertifikatinnehaveren blir lagt inn ved søknad.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg sende søknadsøke via vanlig post/papir?

Nei.

Når må jeg søke om nytt sertifikat?

Fornyelse av sertifikat skal skje før utløpsdatoen. I 2017 er det mange som skal fornye sine sertifikater, så derfor må det påregnes saksbehandlingstid på åtte til ti uker.

Når bør jeg ta oppfriskningskurset?

Dersom kurs og eksamen er bestått i løpet av 12 måneder før sertifikatet utløper (for eksempel at kurset gjennomføres i januar 2017 og sertifikatet ikke går ut før desember 2017), blir nytt sertifikat utstedt for fem år fra utløpsdato på det nåværende sertifikatet.

Dersom kurs og eksamen blir bestått mer enn 12 måneder før sertifikatet utløper, blir det utstedt nytt sertifikat for fem år fra datoen oppfriskningsprøven ble bestått.

Jeg skal sende politiattest per post, hvilken adresse sender jeg til? 

Politiattesten sendes til denne adressen: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Husk å merke selve attesten med referansenummeret fra søknaden din. 

Hva skjer hvis sertifikatet har gått ut?

Dersom kurs er gjennomført, prøven er bestått og søknaden er sendt til DSB, kan man fortsette å sprenge.

Dersom sertifikatet er gått ut før man tar kurs, kan man ikke sprenge før nytt sertifikat er mottatt.

Dersom det er mer enn seks måneder siden sertifikatet gikk ut, kan man ikke ta oppfriskningskurs. Da må man søke om nytt sertifikat, og oppfylle kravene i forskriften for henholdsvis sertifikat som bergsprenger og sertifikat som bergsprengningsleder.

Hva gjør jeg med det utgåtte sertifikatet? 

Et utgått sertifikat kan makuleres eller klippes i to, og kastes. Det har ingen verdi etter utløpsdatoen som står på sertifikatet. 

Jeg skal pensjoners om kort tid (1-2 år), kan jeg slippe oppfriskningskurs?

Nei, alle som skal jobbe med bergsprengning må ha et gyldig sertifikat.

Jeg har mistet sertifikatet mitt. Hva gjør jeg?

Meld ifra til Politiet. Ved varsling får du en tapsmelding som du må oversende til DSB. Når vi mottar tapsmeldingen, sender vi ut et nytt sertifikat med samme utløpsdato som det gamle.

Kan man få dispensasjon fra kravet til oppfriskningskurs og prøve?

I utgangspunktet nei. Det skal svært mye til for å kunne få dispensasjon, for eksempel alvorlig sykdom som har forhindret deg fra å utføre kurset før sertifikatet har gått ut. I disse tilfellene kan man gå oppfriskningskurs selv om det har gått seks måneder fra sertifikatet gikk ut.

Hvilke forhold på politiattesten legges det vekt på?

Politiattesten, også kalt vandelsattesten, legger vekt på blant annet:

  • Brudd på brann- og eksplosjonsvernloven og eksplosivforskriften
  • Underslag
  • Skatteunderslag
  • Trygdemisbruk
  • Terror
  • Vold
  • Rus

Listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder faren for gjentagelse, tiden som er gått og alvorlighetsgrad.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.