FAST - anlegg og kart

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal melde dette til DSB. FAST – anlegg og kart inneholder informasjonensom eier/bruker av anlegg har meldt inn til DSB.

FAST – anlegg og kart inneholder informasjonen som eier/ bruker av anlegg har meldt inn til DSB.

FAST – anlegg gir oversikt over hvilke stoffer som er lagret på anlegget, i hvilke mengder, om det er meldt inn uhell på anlegget og om DSB har gjennomført tilsyn. 

FAST – kart viser anleggene plassert i kart. Kartvisningen inneholder også rørledninger for distribusjon av naturgass og transport av andre farlige stoffer. 

Brannvesen, 110-sentraler, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner er gitt tilgang til FAST og kan hente informasjon om anlegg med farlig stoff innenfor sitt geografiske ansvarsområde. Informasjonen er nyttig i tilsyns-, beredskaps- og arealplanleggingen i kommuner og fylker.

Databasen er tilgjengelig via brukernavn og passord fra DSB. Ta kontakt på e-post: melding.farlig.stoff@dsb.no

>>FAST - anlegg og kart (innlogging åpnes nytt vindu)

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal melde dette til DSB. Det tilstrebes at informasjonen som ligger i FAST er korrekt, men det er en viss usikkerhet om alle dataene er helt korrekte. Et sjekkpunkt på brannvesenets tilsyn er korrekt innmelding. Brannvesenet kan pålegge eier/bruker å oppdatere innmeldingen. For brannvesenet vil informasjonen først og fremst være nyttig ved prioritering og planlegging av tilsyn. Løsningen gir en god oversikt over beliggenheten av anleggene som er viktig informasjon i utvelgelse av tilsynsobjekter.

110-sentralene kan ha nytte av informasjonen ved innsatser og hendelser. Dataene er ikke samlet inn primært for bruk ved innsatser, men informasjon om stofftype og stoffmengde vil kunne være nyttig for å vurdere alvoret i situasjonen.

Arealplanleggere, byggesaksbehandlere og beredskapskoordinatorer i kommuner og fylkeskommuner vil ha nytte av en oversikt over anlegg med farlig stoff, slik at dette kan tas hensyn til i arbeidet med ROS-analyser, arealplaner og byggesaker.

Ved årsskiftet 2019/2020 inneholdt databasen i overkant av 11 000 anlegg med farlig stoff. Med farlig stoff menes her brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.