Dataprogrammer for farlig gods, trening og øvelser

De norske utgavene av dataprogrammene Farlig gods- permen, Fire Training og HazMat Training er utdaterte og derfor ikke lenger tilgjengelige. Vi viser i stedet til tilsvarende programmer fra MSB og BRS.

De norske utgavene av dataprogrammene Farlig gods- permen, Fire Training og HazMat Training er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting fra våre hjemmesider. Programmene er ikke oppdaterte. Vi har derfor valgt å vise til de tilsvarende dataprogrammene som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlet i programpakken RIB - Resurser och Integrerat Beslutsstöd. I tillegg finnes god informasjon hos den danske Beredskapsstyrelsen, i deres informasjonssystem Kemikalieberedskap.

Programpakken RIB

Som i den nå utgåtte Farlig gods- permen kan du søke etter informasjon om kjemikalier og farlig gods i "RIB på webben", under menyvalget Farliga ämnen.

Programmet krever ikke innlogging, og du kan søke ved hjelp av:

  • Navn og synonymer på svensk, engelsk, fransk eller tysk
  • Farenummer og UN-nummer (farlig gods)
  • CAS-nummer og EG-nummer

Trening- og øvelsesprogrammene Fire Training og HazMat Training krever registrering og innlogging. Programmene brukes ofte av nødetatene og særlig brannvesenet.

DSB gjør oppmerksom på at det kan være mindre forskjeller når det gjelder anbefalt beredskapstaktikk mellom Sverige og Norge.

>> Den internettbaserte programpakken RIB finnes på MSBs hjemmeside

Fire Training

Dette programmet er utviklet av MSB i samarbeid med de nordiske landene, Slovenia og Spania, og er ment å gi brann- og redningsetatene basiskunnskaper om brann som fenomen, om brannutvikling og om brannslokking. Treningsprogrammet er utviklet av den samme prosjektgruppen som har utviklet opplæringsprogrammet HazMat Training, hvor også DSB har deltatt. Programmet kan benyttes til opplæring både på arbeid og i hjemmet. Det er delt opp i flere kapitler som brannteori, brannkjemi, brannfysikk, branntyper, giftighet, bekjempelse, slokkemidler etc.

HazMat Training

Dette programmet er utviklet for å gi brann- og redningsetatene basiskunnskaper om farlig gods. Programmet inneholder også informasjon om CBRNE-våpen, og foruten et fyldig oppslagsverk gir programmet muligheter til å trene på taktiske beslutninger. Brukeren presenteres for ulike scenarier der de taktiske valgene kommenteres og brukeren rettledes hvis det svares feil. I tillegg finnes en øvelses- og eksamensmodul som kan brukes til evaluering av den enkelte bruker.

Kjemikalieberedskap fra Beredskapsstyrelsen

Den danske informasjonssystemet Kemikalieberedskap er internettbasert, og i tillegg tilgjengelig via en egen app som heter Farlige stoffer. Det inneholder en søkefunksjon tilsvarende RIB, til bruk ved innsats ved akutte uhell med farlige stoffer.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.