Covid-19 og resertifisering av kjelpassere og kjeloperatører

Situasjonen med utbruddet av Covid-19 og påfølgende restriksjoner i samfunnet fra norske myndigheter gjør det utfordrende å overholde enkelte frister som er beskrevet i temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff.

På grunn av restriksjoner mot reiser og ansamlinger av personer vil ikke de akkrediterte sertifiseringsorganene kunne avholde tilstrekkelig med eksaminasjoner for å resertifisere kjelpassere og kjeloperatører.

I forskrift om håndtering av farlig stoff § 7 står det i 5. ledd: "Den som skal drifte kjelanlegg med ytelse over kriterier fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha særskilt kompetansebevis". Det er videre utdypet i temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2, kapittel 2, punkt 7.2. For kjeler med en ytelse over 0,5 MW må operatører og kjelpassere ha utstedt sertifikat fra virksomhet som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17024, og sertifikatet skal etter dette fornyes
hver 5. år.

DSB aksepterer på grunn av den situasjonen vi er i at sertifiseringsorganer som er akkreditert for personellsertifisering av kjelpassere (PE 01) kan forlenge sertifikater for kjelpassere og kjeloperatører som har sertifikat som utløper i perioden 01.01.2020 til og med 31.12.2020 uten at eksaminering for resertifisering utføres. Sertifikatene kan forlenges frem til senest 31.12.2020. Når sertifiseringsorganet igjen kan tilby resertifiseringer oppfordres det til å benytte seg av dette ved første mulighet. Det understrekes at virksomheten selv er ansvarlig for at kjelene driftes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Hvis situasjonen endrer seg vesentlig før utløpet av 2020, så vil vi vurdere endringer i denne forlengelsen.

Norsk Akkreditering er gjort kjent med DSB's beslutning.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.