Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff

På denne siden har vi samlet alt om brannvesenets tilsynaksjon med farlig stoff. Her vil du som jobber i brannvesenet finne sjekklister, veiledninger og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre tilsyn med farlig stoff, samt resultater fra tidligere tilsyn.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2021

>> Gå til temasiden for tilsynsaksjonen 2021

Tema for årets tilsynsaksjon er:

  1. Lager med ammoniumnitrat
  2. Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer

Første informasjon om årets tilsynsaksjon ble sent ut til alle landets brannvesen i uke 51/52.

>> Les dette informasjonsbrevet (pdf)

 

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2019

Tilsynsaksjon med farlig stoff 2019 er gjennomført og resultatene foreligger.

>> Rapport - brannvesenets tilsynsaksjon 2019 (PDF)
>> Kartlegging av containerstasjoner (PDF)

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2019

Tema: Overgrunns drivstoffanlegg med bensin og diesel til motorkjøretøy - Containerstasjoner (flyttbare bensinstasjoner).

Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff

Tilsynet er hjemlet i Forskrift om håndtering av farlig stoff . I DSBs veiledning til forskriften finner du både den gjeldende forskriftsteksten, og en veiledning til den enkelte paragraf som er nyttig for brannvesenet. 

>> Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff

Temaveiledning

Temaveiledningen utdyper og forklarer forskrift om håndtering av farlig stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Temaveiledningen gir anvisning på hvordan kravene i forskriften kan oppfylles. 

>> Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1

>> Temaveiledning om omtapping av farlig stoff

Kontaktpersoner i DSB

Berit Svensen
Berit.Svensen@dsb.no

Hege Bjørneseth
Hege.Bjorneseth@dsb.no

Tidligere års tilsynsaksjoner

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2018

Tema: Serveringssteder som bruker brannfarlig gass, samt opprydning i databasen for farlig stoff er hovedtemaene for årets tilsynsaksjon.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2017

Tema: Restauranter som bruker brannfarlig gass, og opprydning i databasen for farlig stoff

I videoen nedenfor, går vi igjennom hovedpunktene i tilsynsaksjonen 2017. 

Dersom du ikke får spilt av videoen, finner du den også på Youtube.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Tema: Kuldeanlegg med ammoniakk og fylleanlegg for gassflasker for LPG

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015

Tema: Industrianlegg som forbruker brannfarlig gass

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2014

Tema: Boligselskap forsynt med brannfarlig gass fra fast rørnett med tank og fra distribusjonsnett, samt industrianlegg med brannfarlig gass.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Tema: Boligsameier

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2012

Denne tilsynsaksjonen var den første i rekken. Tilsynene ble gjennomført i Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark. Telemark og Aust-Agder utførte tilsyn på forbruksanlegg for brannfarlig gass i boligsameier og industri, og Troms og Finnmark utførte tilsyn på kuldeanlegg med ammoniakk. 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.