Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff

På denne siden har vi samlet alt om brannvesenets tilsynaksjon med farlig stoff. Her vil du som jobber i brannvesenet finne sjekklister, veiledninger og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre tilsyn med farlig stoff, samt resultater fra tidligere tilsyn.

Om tilsynsaksjonen 2018

Tilsynsaksjonen 2018 starter 1. februar, og tilsynene rapporteres innen 30. oktober. Serveringssteder som bruker brannfarlig gass, samt opprydning i databasen for farlig stoff er hovedtemaene for årets tilsynsaksjon. 

Lenger ned på denne siden ligger en video som ble brukt i forbindelse med tilsynsaksjonen i 2017. Siden vi har samme tema for aksjonen i 2018, anbefaler vi å se denne i forberedelsene til årets aksjon. 

Sjekkliste, veiledning og innrapportering av resultater

Sjekklisten og veiledningen er tilsynsaksjonens viktigste arbeidsverktøy. I dette dokumentet ser du blant annet hva man må kontrollere ved et tilsyn, og eksempler på avvikstekst. Videre ser du hvordan man rydder i databasen for farlig stoff.

>> Sjekkliste og veiledning (PDF)
>> Innrapportering av resultater for Brann- og redningsvesenet

Dersom tilsynsobjektene eller andre eiere av gassanlegg ikke har registrert sine anlegg, kan de henvises til Sikkerhverdag.no, og artikkelen Slik melder du inn et gassanlegg

Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff

Tilsynet er hjemlet i Forskrift om håndtering av farlig stoff . I DSBs veiledning til forskriften finner du både den gjeldende forskriftsteksten, og en veiledning til den enkelte paragraf som er nyttig for brannvesenet. 

>> Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff

Temaveiledning

Temaveiledningen utdyper og forklarer forskrift om håndtering av farlig stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Temaveiledningen gir anvisning på hvordan kravene i forskriften kan oppfylles. 

>> Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1

Kontaktpersoner i DSB

Berit Svensen
Berit.Svensen@dsb.no

Celin R. Tonheim
Celin.Tonheim@dsb.no

Tidligere års tilsynsaksjoner

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2017

Tema: Restauranter som bruker brannfarlig gass, og opprydning i databasen for farlig stoff

I videoen nedenfor, går vi igjennom hovedpunktene i tilsynsaksjonen 2017. 

Dersom du ikke får spilt av videoen, finner du den også på Youtube.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Tema: Kuldeanlegg med ammoniakk og fylleanlegg for gassflasker for LPG

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2015

Tema: Industrianlegg som forbruker brannfarlig gass

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2014

Tema: Boligselskap forsynt med brannfarlig gass fra fast rørnett med tank og fra distribusjonsnett, samt industrianleff med brannfarlig gass.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Tema: Boligsameier

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2012

Denne tilsynsaksjonen var den første i rekken. Tilsynene ble gjennomført i Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark. Telemark og Aust-Agder utførte tilsyn på forbruksanlegg for brannfarlig gass i boligsameier og industri, og Troms og Finnmark utførte tilsyn på kuldeanlegg med ammoniakk. 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.