ADR/RID bestemmelsene

Her finner du ADR/RID 2019 med veiledning. Du finner også informasjon om endringene i den nyeste utgaven, skriftlige instruksjoner og veiledning til godkjenningsordninger.

ADR/RID 2019

>> ADR/RID 2019 (bladbar PDF og PDF)

>> Endringer fra ADR/RID 2017 til ADR/RID 2019

ADR/RID 2017

>> ADR/RID 2017 (bladbar PDF og PDF)

>> Endringer fra ADR/RID 2015 til ADR/RID 2017

Regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane (forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods) oppdateres hvert 2. år, inkludert norsk utgave av ADR/RID. Her finner du en oversikt over viktige endringer i ADR/RID 2017

Lempelser og fravik

Først og fremst har ADR/RID blitt utarbeidet for å regulere varetransport, så i en del situasjoner vil transport av farlig gods være unntatt ADR og RID, enten helt eller delvis.

>> Diverse lempelser og fravik fra ADR/RID 2017

Skriftlige instruksjoner

De skriftlige instruksjonene inneholder informasjon om hvilke tiltak som skal treffes av kjøretøymannskap og førere av tog, dersom en ulykke eller en nødssituasjon inntreffer ved transport av farlig gods. De inneholder også regler om hvilket utstyr som skal tas med på transporten. 

>> Skriftlige instruksjoner i henhold til ADR

Godkjenningsordninger ADR

Bestemmelser i ADR gir krav til opplæring og godkjenning av de som skal arbeide med transport, lagring eller håndtering av farlig gods.

>> Her er en veiledning til godkjenningsordninger relatert til ADR


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.