ADR/RID bestemmelsene

Her finner du ADR/RID 2021 med veiledning. Du finner også informasjon om endringene i den nyeste utgaven, skriftlige instruksjoner og veiledning til godkjenningsordninger.

ADR/RID 2021

>> ADR/RID 2021 (PDF)
>> Endringer fra ADR/RID 2019 til ADR/RID 2021

ADR og RID er det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane som oppdateres hvert annet år. Norsk oversettelse er en del av en forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Lempelser og fravik

Først og fremst har ADR/RID blitt utarbeidet for å regulere varetransport, så i en del situasjoner vil transport av farlig gods være unntatt ADR og RID, enten helt eller delvis.

>> Diverse lempelser og fravik fra ADR/RID

Skriftlige instruksjoner

De skriftlige instruksjonene inneholder informasjon om hvilke tiltak som skal treffes av kjøretøymannskap og førere av tog, dersom en ulykke eller en nødssituasjon inntreffer ved transport av farlig gods. De inneholder også regler om hvilket utstyr som skal tas med på transporten. 

>> Skriftlige instruksjoner i henhold til ADR/RID

Godkjenningsordninger ADR

Bestemmelser i ADR gir krav til opplæring og godkjenning av de som skal arbeide med transport, lagring eller håndtering av farlig gods.

>> Her er en veiledning til godkjenningsordninger relatert til ADR


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.