Melding om feil og uønskede hendelser med elektromedisinsk utstyr

Feil ved utstyr som er på markedet, skader, uhell og svikt der elektromedisinsk utstyr er eller kan ha vært involvert, skal uten unødig opphold meldes. Meldeplikten gjelder uavhengig av skade på person.

Aktuelt elektromedisinsk utstyr skal ikke kastes, og identiteten til utstyret skal kunne spores. Ved en hendelse bør virksomheten (melder) gjøre følgende:

  1. begrense skaden
  2. sikre og ta vare på emballasje og utstyr
  3. notere hva som hendte og vurdere situasjonen

>> Meldeskjema for virksomheter (bruker)

>> Meldeskjema for produsent, ansvarlig representant og omsetter finner du på eu.europa.eu. Send skjemaet på e-post til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no