COVID-19 og tilsyn av elektriske anlegg for nybygg og ombygginger innen maritim sektor

DSB har som følge av situasjonen med COVID-19 etablert nye rutiner og går ikke på fysiske tilsyn med maritime fartøy som bygges/ombygges i utlandet.

DSB vil basere sine tilsyn på dokumentkontroll i form av samsvarserklæring for prosjektering og utførelse av maritime elektriske anlegg samt underlagsdokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om kravene i forskrift om maritime elektriske anlegg er ivaretatt.