COVID-19 og maritim sektor

Her er informasjon vedrørende sertifikater, fartøyinstrukser og tilsynserklæringer i COVID-19-situasjonen.

Rederiene er til enhver tid ansvarlig for at fartøyene er i forskriftsmessig stand. På bakgrunn av situasjonen med Covid-19 som medfører at kontroller/tilsyn inntil videre opphører, har Sjøfartsdirektoratet bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere søknad eller godkjenning fra direktoratet.

Tilsynserklæringer knyttet til maritime elektriske anlegg, utstedt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, gis tilsvarende forlengelse.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.