COVID 19-situasjonen og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs

På grunn av situasjonen med COVID 19-viruset gikk DSB i mars ut med informasjon om at det vil aksepteres at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen er normalisert. Det ble samtidig gjort oppmerksom på at opplæring basert på nettkurs og intern gjennomgang av instrukser og rutiner måtte vurderes.

Etter seks måneder med smittefare og restriksjoner i samfunnet kan vi ikke si at situasjonen er normalisert. Vi må derfor fortsatt forholde oss til helsemyndighetens bestemmelser og anbefalinger. Samtidig er det åpnet for samlinger i mindre grupper. Dette gjør det nå mulig med klasseromsundervisning i forbindelse med FSE- og førstehjelpskurs, under forutsetning av at Helsedirektoratets til enhver tid gjeldene veileder om arrangementer under covid-19 legges til grunn.

Det vil også under den pågående COVID-19 pandemien være økt usikkerhet rundt smitterisiko ved nærkontakt i situasjoner der det drives opplæring innen hjerte-lungeredning (HLR) og andre livreddende tiltak. Det er samtidig viktig at slik opplæring og trening gjennomføres, forutsatt at man legger opp til en tilpasset gjennomføring som ivaretar smittevern. Dette av hensyn til at personer som får hjertestans eller andre livstruende tilstander har de samme behovene relatert til førstehjelp og gjenoppliving som tidligere. Vi vil derfor vise til Norsk førstehjelpsråd (NFR) og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine faglige anbefalinger for trening på basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) under COVID-19 pandemien, https://norskforstehjelpsrad.no/nyheter/214.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs). For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som så langt i 2020 har ikke har hatt muligheten til å gjennomføre fullverdige FSE- og førstehjelpskurs, forventes det at dette kommer i rute fra 2021 der ovennevnte råd og anbefalinger legges til grunn og gjør dette mulig.

Det er viktig å understreke at virksomhetene i alle tilfeller må ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.