Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs - kan gjennomføres nettbasert ut 2021

På grunn av situasjonen med covid-19 og varierende smitte i samfunnet våren 2021, oppdaterer DSB informasjonen om gjennomføring av lovpålagt FSE- og førstehjelpskurs.

Den pågående pandemien og varierende smittetrykk legger fremdeles begrensninger på antall personer som kan samles og aktiviteter i forbindelse med opplæring. Helsemyndighetene gir løpende informasjon rundt smittevernstiltak, og det er viktig å følge nasjonale og lokale regler og anbefalinger. Det er fortsatt utfordringer for elektrovirksomheter og opplæringsvirksomheter i forbindelse med gjennomføring av FSE- opplæring, med tilhørende praktisk førstehjelp innenfor 12 månedersregelen.

Gjennomføring av kurs og øvelser krever for mange virksomheter omfattende planlegging og forutsigbarhet. I januar 2021 ga DSB en utsettelse fram til og med 01.09.2021, med mulighet for situasjonsbetinget forlengelse. For å fortsatt kunne ivareta sikkerheten ved arbeid i elektriske anlegg og samtidig ivareta til enhver tid gjeldende smittevernregler, gir DSB nå muligheten til at FSE-opplæringen, med tilhørende teoretisk førstehjelpsdel, kan gjennomføres nettbasert ut 2021.

Der det er mulig anbefales det likevel at kurs og opplæring gjennomføres som vanlig. Dette kan gjøres basert på vurderinger etter vaksinering, og gjeldene anbefalinger og regler fra myndighetene.

Gjennomførte teoretiske kurs for FSE-opplæring, inkludert førstehjelp i 2021, vil aksepteres som gyldig lovpålagt opplæring i 12 måneder.

Vi vil også understreke viktigheten av at alle lærlinger må ha oppdatert FSE-opplæring og særskilt oppfølging. DSB ønsker i tillegg å presisere at virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.