Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs – kan, etter egne vurderinger, gjennomføres nettbasert ut juni 2022

Den pågående pandemien og varierende smittetrykk legger fremdeles begrensninger i samfunnet og aktiviteter i forbindelse med opplæring. Det er fortsatt utfordringer for elektrovirksomheter og opplæringsvirksomheter i forbindelse med gjennomføring av FSE- opplæring, med tilhørende praktisk førstehjelp innenfor 12-månedersregelen.

Gjennomføring av kurs og øvelser krever for mange virksomheter omfattende planlegging og forutsigbarhet. I januar 2021 ga DSB en utsettelse fram til og med 01.09.2021, med mulighet for situasjonsbetinget forlengelse. For å fortsatt kunne ivareta sikkerheten ved arbeid i elektriske anlegg og samtidig ivareta til enhver tid gjeldende smittevernregler, ga DSB i mai 2021 muligheten til at FSE-opplæringen, med tilhørende teoretisk førstehjelpsdel, kan gjennomføres nettbasert ut 2021.

Det har høsten 2021 blitt mer smitte og det er fra sentrale og lokale helsemyndigheter gitt strengere regler og anbefalinger. Derfor gir vi nå virksomheter som omfattes av FSE og den lovpålagte opplæringen inkl. praktisk førstehjelp mulighet til nettbasert opplæring ut juni 2022.

Der det er mulig anbefales det likevel at kurs og opplæring gjennomføres som vanlig. Dette kan gjøres basert på vurderinger etter vaksinering, og gjeldene anbefalinger og regler fra sentrale og lokale myndigheter. Norsk førstehjelpsråd gir også oppdatert informasjon om praktisk førstehjelpsopplæring under COVID-19.

Gjennomførte teoretiske kurs for FSE-opplæring, inkludert førstehjelp i 2021 og første halvdel av 2022, vil aksepteres som gyldig lovpålagt opplæring i 12 måneder.

Vi vil også understreke viktigheten av at alle lærlinger må ha oppdatert FSE-opplæring og særskilt oppfølging. DSB ønsker i tillegg å presisere at virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til alle ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.