Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021

På grunn av situasjonen med covid-19 og økt smitte i samfunnet på nyåret 2021, er det behov for oppdatering av informasjonen om gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs.

DSB gikk i september 2020 ut med informasjon om at elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som i 2020 har ikke har hatt muligheten til å gjennomføre fullverdige FSE- og førstehjelpskurs, kunne gjennomføre dette i løpet av 2021.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

Den pågående pandemien og økt smittetrykk legger begrensninger på samling av personer i forbindelse med opplæring. Helsemyndighetene gir løpende informasjon rundt smittevernstiltak, og det er viktig å følge nasjonale og lokale tiltak. Denne situasjonen og hensyn til smittevern fører til at elektrovirksomhetene opplever utfordringer med gjennomføring av FSE- opplæring med tilhørende praktisk førstehjelp innenfor 12 månedersregelen.

For å fortsatt kunne ivareta sikkerheten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg og ivareta til enhver tid gjeldende smittevernregler, anbefaler DSB at FSE-opplæringen gjennomføres nettbasert, med tilhørende teoretisk førstehjelpsdel. DSB gir i forbindelse med praktisk gjennomføring av førstehjelp, en utsettelse frem til og med 01.09.2021, med mulighet for forlengelse hvis situasjonen tilsier det. Gjennomførte teoretiske kurs for FSE-opplæring inkludert førstehjelp i 2021 vil aksepteres som gyldig lovpålagt opplæring i 12 måneder. Vi vil også understreke viktigheten av at alle lærlinger må ha oppdatert FSE-opplæring og særskilt oppfølging.

DSB ønsker å presisere at virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.