UTKAST: Veiledning for tilsyn med særskilte brannobjekter

Veiledningen på denne siden er under arbeid og kan inneholde mangler.

Her finner du et arbeidsutkast til ny tilsynsveileder. Denne erstatter IKKE gjeldende veileder før den er ferdigstilt. Planlagt ferdigstillelse er våren 2021.

>> Last ned utkast til ny tilsynsveileder (pdf)

Leter du etter gjeldende tilsynsveileder? Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

NB: Registering som særskilt brannobjekt: En endring som er kvalitetssikret, og dermed gjeldende, er at registrering av særskilte brannobjekt ikke lenger er å anse som et enkeltvedtak. Se kapittel 3.4 for orientering om denne endringen.

Tilsynsveileder for brann- og redningsvesenet er et ledd i oppdateringen av myndighetsveilederen fra 2006. DSB ønsker å involvere brann- og redningsvesenene på et tidlig tidspunkt slik at den oppdaterte veilederen kan prøves den ut under den nasjonale tilsynsaksjonen på avfallsanlegg høsten 2020. 

Tilbakemelding

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, både på hva som fungerer bra, og hva som må justeres innen veiledningen ferdigstilles. 

Tilbakemeldinger kan sendes til senioringeniør Tommy Ueland. Frist for innspill er utgangen av november 2020.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.