Spørsmål og svar - ny fagutdanning

Her finner du vanlige spørsmål og svar om den nye fagutdanningen.

Oppstart for fagskolen

Når er oppstartsdato for ny fagskole?
Framdriften for etablering av fagskolen er avhengig av de årlige budsjettprosessene i Stortinget. Når oppstartdato for ny fagskole foreligger vil dette bli kunngjort i alle tilgjengelige kanaler.

Søkeprosessen

Hvordan søker man for å komme inn på ny fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet?
Søker man på formelt opptak, vil det være gjennom Samordna opptak. Søker man opptak med realkompetanse, vil fagskolen gjøre vurderingene.

Kan man søke via Samordna opptak, og vil fristen være 15. april?
Datoen for søknad er ikke avklart ennå, men det er sannsynlig at fristen vil bli noe tidligere (som for politiet), slik at hele opptaket (alle testene) kan gjennomføres før skolens oppstart. Det er tenkt å ha ett opptak i året, men det er to inntak på skolen, i januar og august.

Opptak til fagskolen

Hva er opptakskravene til å komme inn på ny fagskole?
De detaljerte opptakskravene er ikke fastsatt ennå, men generelt må man oppfylle formelle opptakskrav eller med realkompetanse. Det er også en rekke tilleggskrav man uansett må bestå for å bli tatt opp til studiet, som blant annet helsekrav, krav til fysiske tester og skikkethet. I tillegg er det krav om førerkort klasse B.

Vil de med fagbrev bli prioritert framfor de med studiespesialisering ved opptak til fagskolen?
Kriteriene for opptak er ikke helt klare ennå, og fordelingen i opptaksprosessen mellom de som har fagbrev og de som har studiespesialisering er dermed ikke bestemt. Det vi vet er at opptaket på formelt grunnlag vil foregå gjennom Samordna opptak, men at fagskolen selv kan ha påvirkning på hvor mange som skal komme inn med henholdsvis fagbrev og studiespesialisering .

Hva kategoriserer dere som realkompetanse?
Siden opptaket ikke er klart ennå, er det heller ikke bestemt hva som blir kriterier for å komme inn med realkompetanse. Et krav i fagskoleloven er at man må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp med realkompetanse.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sier dette om realkompetansevurdering:

Fagskolen gjør en realkompetansevurdering når de skal fastslå om en søker har kompetanse som tilsvarer 1) det formelle opptakskravet, når personen ønsker opptak til en fagskoleutdanning og 2) det man skal oppnå etter et emne, når personen ønsker fritak fra et emne.

Fagskolen gjør i disse tilfellene en konkret vurdering av om søkeren har dokumentert kompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet for utdanningen eller emnet hen søker fritak fra. Fagskolen kan ikke stille strengere krav til søkere med realkompetanse enn til de øvrige søkerne. Alle fagskoler skal ha opptak på bakgrunn av realkompetanse blant sine opptakskrav.

Kan man søke og bli prioritert med ferdig feierutdanning?
Det er naturlig at fagbrev som feier gir grunnlag for å konkurrere i formelt opptak, på lik linje med andre fagbrev og studiespesialisering som blir definert innenfor formelt opptak til fagskolen.

Vil brannforebyggende arbeid kunne bli sett på som noe relatert til yrket som brannkonstabel?
Fagskolen vil inneholde emner som omhandler forebygging, så det er absolutt relevant å ha bakgrunn innenfor forebyggende arbeid i brann- og redningsvesenet.

Utdanningslengde

Vil hele studietiden på to år være i Fjelldal, eller vil det også foregå i Stavern eller andre steder?
Detaljplanleggingen for de to årene gjenstår, men det vil bli perioder ute i praksis andre steder enn Tjeldsund.

>> Les mer om arbeidet med den nye fagskolen for utdanning av brannpersonell: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/ny-brannutdanning/

Dagens krav for å bli brannkonstabel

Hva er dagens krav for å bli brannkonstabel?
Dagens brannkonstabelutdanning er en etatsutdanning, noe som innebærer at du må ansettes i et brann‐ og redningsvesen før du kan få opplæringen. Etter ansettelsen vil du få toårig internopplæring som avsluttes med et 8‐ukers grunnkurs ved Norges brannskole i Tjeldsund.

Hvert brann- og redningsvesen bestemmer sine egne opptakskrav i forbindelse med ansettelsen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med de brann‐ og redningsvesen som er aktuelle for deg for å høre mer om hvordan de rekrutterer kandidater. Ofte kan du også finne god informasjon på deres hjemmesider.

>> Se mer om dagens utdanning:Hvordan blir jeg brannkonstabel? 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.