Temaer og innhold i ny fagutdanning

Under er foreløpige planer for innholdet i den nye brannutdanningen. Det må tas høyde for at det kan forekomme justeringer fram mot sluttføringen av skolen.

Yrkesrollen: En rød tråd i utdanningen er risikoforståelse og HMS. Studentene ved studiet brann, redning og samfunnssikkerhet vil tidlig få en bred innføring i yrkesrollen med fokus på holdninger, omdømme, samarbeid, trening og helse.

Risiko og sårbarhet: Emnet risiko og sårbarhet gir studenten forståelse av hvilke ulykker som rammer samfunnet, hvordan hele redningstjenesten er organisert og hvilke lover som regulerer samfunnssikkerhetsområdet.

Arbeidsverktøy: I emnet arbeidsverktøy gis studentene den første praktiske opplæringen. Emnet fokuserer på mengdetrening i bruk av verktøy, samt bruk av rednings-, sikrings-, sambands- og slokkeutstyr. Emnet vil også inkludere brannteori.

Operativ beredskap: Undervisningen i operativ beredskap er delt i to:
Del 1: Grunnleggende kompetanse i tradisjonelle oppgaver som brannslokking, trafikkulykker, akutt forurensning og overflateredning. En betydelig andel av undervisningen vil være førstehjelp.
Del 2: Spesialiserte oppgaver i beredskap, som CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives), metoder for brannslokking, dyreredning, tauredning, tungredning, urban search and rescue, restverdiredning og ekstremvær.

Forebygging og konsekvensreduksjon: Studentene vil gjennom emnet forebyggende og konsekvensreduserende tiltak gis grunnkompetanse i regelverket for det forebyggende arbeidet, materiallære, bygningskonstruksjoner, brannkonsept, informasjons- og motivasjonstiltak og systematisk sikkerhetsarbeid. Med denne kompetansen skal studentene kunne avdekke avvik, forstå hvordan aktive og passive brannsikringstiltak fungerer og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak.

Nødalarmering: I andre semester vil studentene få opplæring innen nødalarmering, med praktiske øvelser i de oppgaver som til daglig utføres på 110-sentraler. Opplæringen finner sted i Stavern.

Praksis: Tredje semester er avsatt til praksis hvor studentene skal til brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler for å få praktisk erfaring og bli kjent med de oppgavene som utføres. De skal i denne perioden gjennomgå et systematisert opplegg med ukentlige læringsmål i nært samarbeid med praksisveileder, ledelse og ansatte i den organisasjonen der de får sitt første praktiske møte med hverdagen i yrket.

Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid: Siste semester er fordelt på emner der kompetansen fra tidligere semester og erfaringen fra praksisperioden skal anvendes til å få en helhetsforståelse av samfunnssikkerhetsområdet som brann- og redningsvesen ivaretar. Gjennom emnet helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid vil studentene gis grunnleggende kompetanse til å lage risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner.

Erfaringslæring: I emnet systematisk erfaringslæring vil studentene få kompetanse til å drive instruksjon, organisere øvelser, evaluere og dele erfaringer. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.