Bruk av Nødnett i brann- og redningsvesenet

Innledning

Alle landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler bruker Nødnett. Her finner du en samlet oversikt over nyttig informasjon for bruk av Nødnett innen brann- og redning.

1. Samband

>> Nasjonalt sambandsreglement for brann- og redningsvesenet, versjon juli 2019

>> Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

Abonnementsvilkår for bruk av Nødnett

Alle brukere med tilgang til Nødnett, radioterminaler eller annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral er bundet av og plikter å følge de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår.

>>Abonnementsvilkårene finnes på Nødnett.no

Radioterminaler skal ikke lånes ut

Utlån av nødnettradioer kan medføre at brukere som ikke tilhører nødetatenes utrykningsressurser får tilgang til felles talegrupper for nødetatene (BAPS) og branns interne talegrupper. Vilkårene for tilknytning til Nødnett åpner ikke for utlån av radioer fra nødetatene til samarbeidspartnere. For brann er det kun brukere ansatt i brannvesen/110-sentraler som inngår i den kommunale brannberedskapen, som skal ha tilgang til BAPS-gruppene og branns interne talegrupper.

Dersom brann- og redningsvesenene har samarbeidspartnere de ønsker skal bli Nødnett-brukere, skal disse henvises til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon for å bli selvstendige kunder. Sambandsreglementet åpner for tilgang til de talegrupper som er nødvendige for å understøtte samarbeid med andre beredskapsaktører. Eksempel på grupper er samvirkegruppene, samvirkegrupper for røykdykking mv.

Bestille abonnement

Abonnementsbestillinger fra brannvesen og 110-sentraler, skal skje direkte til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon. Kontaktinfo og mer informasjon om abonnement finnes på nødnett.no

2. Utalarmering

Nærmeste ressurs skal utalarmeres

Ny teknologi har gitt 110-sentralene mulighet til å velge den til enhver tid nærmeste ressurs, samtidig som det er mulig å varsle også andre aktuelle ressurser. DSB forventer at alle brann- og redningsvesnene inngår avtaler med 110-sentralene hvor 110-sentralene får fullmakt til å utalarmere nærmeste ressurs ved hendelser.

>> Brev fra DSB om utalarmering av nærmeste ressurs (pdf)

Førsteinnsatsstyrke skal utalarmeres over Nødnett

Det er kommunenes ansvar å sikre at brann- og redningsvesenets mannskaper utalarmeres slik det følger av brann- og eksplosjonsvernregelverket. Utalarmering av førsteinnsatsstyrke i alle brann- og redningsvesen skal gjøres gjennom Nødnett og de terminalene/personsøkerne som er godkjent for bruk i Nødnett (terminalene som bestilles gjennom Nødnettprosjektet).

>> Brev fra DSB om utalarmering over Nødnett (pdf)

Utalarmering via UMS/SMS

Nødnett er helt sentralt for utviklingen av landets beredskap, inkludert det kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenets beredskap, og det er DSBs målsetning at brann- og redningsvesenets samlede behov for utalarmering og samband skal skje gjennom Nødnett. Brann- og redningsvesenet kan utalarmere de mannskapene som ikke er en del av førsteinnsats over andre tekniske plattformer enn Nødnett, for eksempel via SMS, men DSB anbefaler at alle mannskaper utalarmeres gjennom utstyr godkjent for bruk i Nødnett.

>> Brev fra DSB om utalarmering via UMS/SMS (pdf)

Ansvarforhold for Vision Boss

Det er brann- og redningsvesenene sitt ansvar å legge inn vaktplaner og oppdatere disse i Vision Boss for sitt brannvesen. 110-sentralene må imidlertid ha en nødprosedyre dersom brann- og redningsvesenene ikke har ivaretatt sitt ansvar. Dette følger av ansvaret for å kunne utalarmere innsatsstyrker i henhold til regelverket.

>> Brev fra DSB om Vision Boss (pdf)

Vision Boss bør oppdateres en gang i måneden

3. Personsøker

DSBs anbefaling om personsøker

Egenskaper ved personsøkerne tilgjengelig for Nødnett i dag

En personsøker skal knyttes til en håndholdt radioterminal

BDO programmerer personsøkere

4. Funksjoner som bør ivaretas i drift med Nødnett

DSB anbefaler at noen oppgaver knyttet til Nødnett har en tydelig ansvarsplassering i 110-sentraler og brann- og redningsvesen. En og samme person kan ivareta flere roller:

Anbefalte roller i 110-sentraler:

Konfigurasjonsansvarlig

Nummerplan- og terminalansvarlig

Superbruker/ opplæringsansvarlig

Superbruker for intern opplæring i Vision Boss

Teknisk ansvarlig

Anbefalte roller i brann- og redningsvesen:

Opplæringsansvarlig

Superbruker(e) Radioterminal

Superbruker(e) Vision BOSS

Vaktadministrasjonsansvarlig

Terminalansvarlig

Testansvarlig dekning

Bilansvarlig montasje i kjøretøy

5. Skjema

Følgende meldes til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon / Branns driftsorganisasjon via MinSide (lenken over) eller MinSide-appen.

>> Skjemaene for disse innmeldingene finner du på MinSide

>> Her kan du bestille bestille Nødnett-abonnement

>> Fremgangsmåte og informasjon om forespørsler for utvidet innendørsdekning i Nødnett

6. Avtaler

7. Informasjonsmateriell

Lukk