Kampanje

Livsviktig - sammen for å redde liv

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken.

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken.

God oppfølging fra kommunen vil utgjøre en viktig forskjell siden vi vet at nær halvparten av de som omkommer i brann, mottar kommunale tjenester i hjemmet. Særlig viktig er et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet.
Cecilie Daae, direktør DSB

Om Livsviktig

Livsviktig er en kampanje og en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Satsningen støttes med midler fra Gjensidigestiftelsen og lanseres i forbindelse med FNs eldredag 1. oktober 2018.

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere. Veilederen retter seg til kommunens politiske og administrative ledelse, fagledere innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid og samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Veilederen gjennomgår kommunens ansvar og oppgaver og foreslår løsninger til hvordan kommunen kan systematisere og organisere arbeid og samarbeid om de utsatte gruppene.

Det pågår et arbeid med å lage opplæringsopplegg til ansatte i helse- og omsorg og brann- og redning. Opplæringsopplegget blir tilgjengelig på denne siden sammen med annen informasjon.

Foto: Johner

Kjære rådmann

Visste du at halvparten av de som omkommer i brann mottar kommunale tjenester i hjemmet? Og visste du at nettopp du – med enkle grep – kan bidra til at færre dør i brann?

Vi vet for eksempel at hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Vi vet at brannsikkerheten til mange i disse risikoutsatte gruppene ikke er god nok. De trenger hjelp for å være trygge i eget hjem.

DSB og Helsedirektoratet jobber aktivt for å støtte deg og din kommune. Nå har vi fått midler fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt som – blant annet gjennom opplæring og oppfølging av de ansatte i helse og brann – skal bidra til å gjøre kommunene gode til å følge opp brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.

Kommunenes innsats har avgjørende betydning hvis vi skal lykkes med visjonen om at ingen skal dø i brann. Tett og nært samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og det kommunale/interkommunale brann- og redningsvesenet er nøkkelen til suksess.

I denne filmen, får du vite mer om hvorfor dette er så viktig.