Livsviktig: sammen for å redde liv

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken.

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken.


Om Livsviktig

Livsviktig er en kampanje og en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og DSB som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Som en del av satsningen er det laget ulike verktøy som opplæringsfilmer, veiledningsmateriell og e-læringskurs som skal støtte kommunene i deres viktige arbeid. Verktøyene finner du på denne siden sammen med annen informasjon som kan være nyttig for både ledere og medarbeidere som har risikoutsatte i sine målgrupper.

Spørsmål om «Livsviktig» kan rettes til Barbro Hatlevoll: barbro.hatlevoll@dsb.no

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere. Veilederen retter seg til kommunens politiske og administrative ledelse, fagledere innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid og samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Veilederen gjennomgår kommunens ansvar og oppgaver og foreslår løsninger til hvordan kommunen kan systematisere og organisere arbeid og samarbeid om de utsatte gruppene.

Helsedirektoratet har laget en veileder om forebyggende hjemmebesøk.

E-læringskurs

Helsedirektoratet og DSB har laget et e-læringskurs som handler om det viktige samarbeidet mellom helse- og brannpersonell når det kommer til å ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Kurset er utviklet i samarbeid med ansatte i brannvesenet og helse- og omsorgstjenesten.

Det anbefales å se filmen «En dag i din uniform» før gjennomføring av e-læringskurset. Lenke til filmen finner du lenger ned på siden.

>> Åpne e-læringskurs (åpnes i nytt vindu)

Det anbefales å kjøre programmet på PC eller Mac. Anbefalte nettlesere er Chrome for Windows, MacOs og Android. Safari for iOS. Alternativt Edge for Windows 10, Safari for MacOS.

Skjermbilde fra elæringskurs


Filmer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet er en viktig nøkkel til suksess for god brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper. I filmen «Kjære rådmann» får du vite mer om hvorfor dette er så viktig.

I filmen «En dag i din uniform» får du være med Jørgen og Anniken på jobb i henholdsvis hjemmetjenesten og brannvesenet. Filmen gir et innblikk i deres arbeidshverdag og hvordan de sammen kan utrette mye når det kommer til å ivareta brannsikkerheten hos de som er mest sårbare for brann. (Det anbefales å se denne filmen før gjennomføring av e-læringskurset.)

DSBs direktør Cecilie Daae og helsedirektør Bjørn Guldvog har laget en filmhilsen til landets rådmenn, der de oppfordrer til samarbeid om brannforebygging hos risikoutsatte grupper.

Nasjonale pådrivere

Som en del av den nasjonale satsningen Livsviktig, er det satt i gang et 3-årig prosjekt med nasjonale pådrivere for samarbeid. De nasjonale pådriverne er ansatt i Skadeforebyggende forum og har bakgrunn fra helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet. DSB er prosjekteier og sitter i styringsgruppen sammen med Helsedirektoratet, Skadeforebyggende forum og Gjensidigestiftelsen. Prosjektet støttes med midler fra Det store brannløftet. De nasjonale pådriverne, Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven, startet opp i oktober 2019.

Nasjonale pådrivere skal bidra til at kommuner etablerer varige systemer for tverrfaglig samarbeid og rutiner for systematisk oppfølging av sårbare gruppers brannsikkerhet. Pådriverne skal knytte kontakt med kommuner og bygge nettverk. De skal bistå kommunene med kunnskap om brannsikkerhet og hvordan tverrfaglig samarbeid kan etableres og gjennomføres.

Kontakt, veiledning og samarbeid mellom nasjonale pådrivere og kommuner vil foregå gjennom prosjektsamlinger, besøk i kommuner, arbeidsgruppemøter, samarbeidsmøter og kontakt med prosjektansvarlige lokalt.

Kontaktinformasjon:

Ava Sadeghi, Skadeforebyggende forum
E-post: ava.sadeghi@skafor.org

Anja Kristin Kleiven, Skadeforebyggende forum.
E-post: anja.kristin.kleiven@skafor.org

Du finner mer informasjon her: https://www.skafor.org/samarbeidombrann/

Kvinne med kort hår i rullestol foran vindu

Foto: Johner

God oppfølging fra kommunen vil utgjøre en viktig forskjell siden vi vet at nær halvparten av de som omkommer i brann, mottar kommunale tjenester i hjemmet. Særlig viktig er et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet.
Cecilie Daae, direktør DSB

«Det store brannløftet»

I 2016 feiret Gjensidige sitt 200-årsjubileum, og som største eier i forsikringsselskapet ønsket Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunn. Gaven er «Det store brannløftet» (Brannløftet) som er et prosjekt med ulike tiltak som på kort og lang sikt vil trygge hverdagen til befolkningen ytterligere.

DSB har mottatt midler fra Brannløftet til å forsterke arbeidet med brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Midlene er blant annet brukt til nasjonale pådrivere og til å utvikle e-læringskurs og opplæringsfilmer som du finner på denne nettsiden.

Les mer om Brannløftet på Regjeringens nettsider eller på Brannløftet.no