DSB-CIM grunnkurs


Du lærer å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab. Herunder loggføring, tiltakshåndtering, oppgavefordeling, meldingshåndtering, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk og ressurser.

Kursnr.:
K2106
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
NUSB
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Målsetting

Grunnkurset skal gi deltakerne kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i en kriseledelse som benytter dette verktøyet til krisestøtte. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper om- og ferdigheter i bruk av verktøyets elementer for optimalt samvirke internt i kriseledelsen, med eksterne/samarbeidende aktører og for rapportering til overordnet myndighet.

Kurset danner en plattform for videre utvikling av krisehåndteringsferdigheter, og for deltakelse på det videregående kurset "DSB-CIM administrator".

Hvem bør delta?

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM grunnfunksjoner i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter. I tillegg kan ansatte i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men det kreves at kursdeltakerne har gjennomgått et kurshefte som tilsendes etter godkjent påmelding.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset. De grunnleggende ferdighetene forsterkes i siste del av kurset gjennom løsning av øvingsoppgaver.

Innhold

 • DSB-CIMs oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • Innføring i viktige momenter i krisestabsarbeid, for optimal utnyttelse av verktøyet.
 • Praktiske opplæring og øvelser i å kunne legge inn- og tilrettelegge informasjon i de forskjellige DSB-CIM krisehåndteringsmodulene, herunder:
  • loggføring,
  • mobilisering – varsling og innkalling,
  • situasjonsrapportering,
  • mediehåndtering,
  • ressursoversikter og administrasjon av planverk.

Administrative opplysninger

Kursavgiften er på kr 5 050,- eks. mva. inkludert måltider og overnatting. Kurset starter kl. 10 første dag, og avsluttes ca. kl. 16 andre dag.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no)