DSB-CIM administratorkurs


Du lærer å være administrator for krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
-
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Gjennomføres på nett
Meld deg på kurset

Om kurset

CIM administratorkurs skal gi deltakerne kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM konfigurasjon. Dette er et komprimert digitalt kurs basert på vårt vanlige kurs CIM-administrator som går over tre dager.

Forkunnskaper

Deltakerne må ha brukererfaring fra CIM-modulen for krisehåndtering, og bør ha gjennomført "DSB-CIM grunnkurs" ved NUSB. Kursopplegget forutsetter at deltagerne som et minimum behersker alle CIM-modulene som omhandles i "forstudieheftet til DSB-CIM" som tilsendes før alle CIM-kurs ved NUSB. (Det gis ingen oppfrisking av grunnleggende ferdigheter i dette kurset).

Administrative opplysninger

Kursavgiften på kr 1750,-. Kurset starter kl. 09:00 og avsluttes til kl. 15:00.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no)