Digitalt fagdag i kontinuitetsplanlegging


Dette kurset er dessverre fulltegnet. Vi undersøker muligheten for å sette opp en ny gjennomføring, så følg med på DSBs kurs- og konferanseside for ny informasjon.

Kursnr.:
K2043
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
https://kursportalen.dsb.no/

Om fagdagen

Hensikten med fagdagen er å gi deltakere fra offentlige og private virksomheter en innføring til kontinuitetsplanlegging som metode for å opprettholde egen vare- og tjenesteproduksjon ved uønskede hendelser som rammer virksomheten.

Alle virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjon bør planlegge for å opprettholde kontinuitet i sine leveranser nær sagt uansett hvilke påkjenninger de utsettes for. For private virksomheter vil leveringsdyktigheten som kontinuitetsplanlegging medfører være viktig for å opprettholde inntjening og i siste instans virksomhetens eksistens.

Fagdagen vil særlig vektlegge kunnskap om hvordan man kartlegger relevante innsatsfaktorer i egen virksomhets beredskapsarbeid, og bruk av diskusjonsøvelser som verktøy for å utarbeide og videreutvikle kontinuitetsplanverk.

Deltakere vil også få en enkel innføring i hvordan planlegge og gjennomføre enkle øvelser for å øke egen virksomhets beredskap.

Målsetting

Deltakerne skal i løpet av fagdagen få faglig påfyll og inviteres til refleksjon om:

  • Hvordan kontinuitetsplanlegging kan inngå som del av sikkerhets og beredskapsarbeidet i en virksomhet.
  • Hvordan kartlegge innsatsfaktorer virksomheten er avhengig av.
  • Hvordan man kan bruke diskusjonsøvelser for å teste, evaluere og følge opp egen virksomhets kontinuitetsplanverk.
  • Hvordan planlegge og gjennomføre enkle diskusjonsøvelser.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er ansatte i offentlige og private virksomheter som er involvert i virksomhetsstyringen og/eller beredskapsarbeidet i sin virksomhet. Fagdagen vil være relevant for virksomheter med ansvar for kritiske og viktige samfunnsfunksjoner og andre med behov for å planlegge for kontinuitet i egne tjenester og leveranser.

Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver virksomhet da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å delta på fagdagen. Vi oppfordrer deltakere til å lese gjennom og gjøre seg kjent med DSBs temaveileder i kontinuitetsplanlegging.

Undervisningsmetode

Fagdagen gjennomføres digitalt og er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon.

Innhold

  • Hvordan planlegge for kontinuitet
  • Introduksjon til diskusjonsøvelser – hensikt, evaluering og læring.
  • Gruppearbeid
  • Hvordan lage diskusjonsøvelser for kontinuitetsplanlegging: utarbeidelse av planscenario
  • Plenumsdiskusjon
  • Diskusjonsøvelse

Administrative opplysninger

Fagdagen er gratis.

Fagdagen gjennomføres som webinar i e-læringsverktøyet Moodle. Du får informasjon om pålogging og bruk av dette verktøyet noen dager før kurset gjennomføres.

Fagdagen begynner kl. 09.00 og avsluttes kl. 13.00.

Forespørsler om fagdagen kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller til fagansvarlig, Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no).