Sikringsrisikoanalyse


Dette kurset gir deg en innføring i planlegging og bruk av sikringsrisikoanalyse for å bedre motstå tilsiktede uønskede handlinger mot din virksomhet.

Kursnr.:
K2009
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Kurssted:Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

Det siste tiåret har ondsinnede villede handlinger som terrorisme, spionasje, og hackerangrep gjort seg gjeldende i samfunnsbevistheten. Slike hendelser kan gjøre stor skade på verdiene til en kommune, en bedrift og for samfunnet generelt. Det er derfor viktig å være bevisst på og analysere hvilke tilsiktede trusler og hendelser din virksomhet står overfor. Sikringsrisikoanalyse er en analysemetode spesielt utviklet for dette formålet, da konvensjonell risiko- og sårbarhetsanalyse kommer til kort ved analyse av villede handlinger

Hvem bør delta

Kurset passer for ansatte tiltenkt en rolle i sin virksomhets sikringsrisikoanalysearbeid, eller ansatte i virksomheter med tilsynsansvar. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i sikringsrisikoanalyse.

Målsetting

Etter kurset skal deltagere:

  • Ha blitt kjent med metodikk i risikovurdering for sikring etter Norsk Standard 5830-serien, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighets veileder "Risikovurdering for sikring".
  • Forstå begreper og konsepter brukt i sikringsrisikoanalyse
  • Kunne gjennomføre analyse av risiko knyttet til tilsiktede uønskede hendelser ved bruk av trefaktormodellen
  • Kjenne til forskjellige tiltak og strategier for risikohåndtering
  • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av sikringsrisikoanalyse

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset, men kjennskap til metode for risiko- og sårbarhetsanalyse vil være en fordel.

Innhold

  • Sentrale begreper og konsepter i sikringsrisikoanalyse
  • Gjennomgang av trefaktoranalyse med praktisk gruppearbeid
  • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde etter trefaktoranalyse
  • Risikohåndtering

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 12:00, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.950,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Linn Bjørnstad (linn.bjornstad@dsb.no) og Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no).