Sikringsrisikoanalyse


Det er besluttet å innstille kursaktiviteten ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap inntil videre. Årsaken er spredningen av koronaviruset, og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. Som en del av denne beslutningen er dette kurset avlyst. Kursene som gjennomføres ved NUSB samles personer med nøkkelroller i den lokale, regionale og nasjonale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

Kursnr.:
K2027
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune

Det er besluttet å innstille kursaktiviteten ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap inntil videre. Årsaken erspredningen av koronaviruset, og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. Som en del av denne beslutningen er dette kurset avlyst. Kursene som gjennomføres ved NUSB samles personer med nøkkelroller i den lokale, regionale og nasjonale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

Om kurset

Det siste tiåret har ondsinnede villede handlinger som terrorisme, spionasje, og hackerangrep gjort seg gjeldende i samfunnsbevistheten. Slike hendelser kan gjøre stor skade på verdiene til en kommune, en bedrift og for samfunnet generelt. Det er derfor viktig å være bevisst på og analysere hvilke tilsiktede trusler og hendelser din virksomhet står overfor. Sikringsrisikoanalyse er en analysemetode spesielt utviklet for dette formålet, da konvensjonell risiko- og sårbarhetsanalyse kommer til kort ved analyse av villede handlinger

Hvem bør delta

Kurset passer for ansatte tiltenkt en rolle i sin virksomhets sikringsrisikoanalysearbeid, eller ansatte i virksomheter med tilsynsansvar. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i sikringsrisikoanalyse.

Målsetting

Etter kurset skal deltagere:

  • Ha blitt kjent med metodikk i risikovurdering for sikring etter Norsk Standard 5830-serien, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighets veileder "Risikovurdering for sikring".
  • Forstå begreper og konsepter brukt i sikringsrisikoanalyse
  • Kunne gjennomføre analyse av risiko knyttet til tilsiktede uønskede hendelser ved bruk av trefaktormodellen
  • Kjenne til forskjellige tiltak og strategier for risikohåndtering
  • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av sikringsrisikoanalyse

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset, men kjennskap til metode for risiko- og sårbarhetsanalyse vil være en fordel.

Innhold

  • Sentrale begreper og konsepter i sikringsrisikoanalyse
  • Gjennomgang av trefaktoranalyse med praktisk gruppearbeid
  • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde etter trefaktoranalyse
  • Risikohåndtering

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 12:00, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.950,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller til kursansvarlige Linn Bjørnstad (linn.bjornstad@dsb.no) og Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no).