Kriseledelse og bruk av proaktiv stabsmetodikk


Dette kurset er dessverre fulltegnet. Neste gjennomføring av kurset arrangeres 3.-5. juni og 11.-.12 juni (se kursoversikt).

Kursnr.:
K2008
Arrangør:
Melfald Krisekom
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune

Om kurset:

Dette kurset gir deg innføring i hvordan lede et krisehåndteringsapparat etter prinsippene for proaktiv stabsmetodikk og hvordan man best kan organisere et slikt krisehåndteringsapparat.

Kriser oppstår når vi minst venter det, og historien har vist at måten en krise håndteres på, har avgjørende betydning for utviklingen av hendelsen. Hvordan kommunen eller etatens beredskapsorganisasjon ledes og håndterer en krise, vil være avgjørende for konsekvensene. En proaktiv plan bidrar til å redusere konsekvenser hvis krisen skulle inntreffe. Hvordan vi organiserer oss, hva som ligger i de forskjellige roller og funksjoner, hvordan vi jobber metodisk for en proaktiv og strukturert håndtering spiller en stor rolle. Andre viktige stikkord er krisekommunikasjon, psykososial krisehåndtering og omdømmehåndtering.

Målsetting

Deltagere skal ved endt kurs:

 • kjenne til prinsippene for proaktiv stabsmetodikk i krisehåndtering,
 • ha fått erfare rollen som deltager i en kriseledelse i aksjon
 • forstå ledende prinsipper for organisering av krisehåndtering og beredskap på nasjonalt nivå og virksomhetsnivå.

Hvem bør delta

Et kurs for alle som innehar eller er tiltenkt en rolle i kriseledelse i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å lære en systematisk og metodisk håndtering av krisen.

Forkunnskaper

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, tabletop øvelser.

Innhold:

 • Planverk og praktisk tilrettelegging
 • Organisering i en krise
 • Grunnleggende opplæring i proaktiv stabsmetodikk med praktisk øving
 • Samspill i team under press
 • Menneskelige mekanismer under stress og i krisesituasjoner
 • Samvirke og samhandling med andre kriseaktører
 • Krisekommunikasjon internt og eksternt
 • Praktisk trening og ulike øvelser

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 5.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Spørsmål om administrative forhold rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller epost nusb@dsb.no.

Faglige forespørsler om kurset kan rettes til kursleverandør Melfald Krisekom ved Marianne Melfald:
marianne@melfaldkrisekom.no.