Øvelsesplanlegging for Industrivernet


Et intensivt tredagerskurs hvor du planlegger og gjennomfører en praktisk beredskapsøvelse rettet mot industrivernepliktige virksomheter.

Kursnr.:
K2021
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Om Kurset

'Forskrift om industrivern' fastsetter krav om gjennomføring av øvelser i berørte virksomheter. Under dette kurset som er et samarbeid mellom NUSB og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, lærer du hvordan du planlegger, forbereder og gjennomfører slike øvelser på best mulig måte. I tillegg vil du få en innføring i hvordan du evaluerer en øvelse og følger opp forbedringer i din virksomhet.

Hvem bør delta

Ansatte i små- til mellomstore industrivernepliktige bedrifter, som er tiltenkt en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid, og ansatte i virksomheter med tilsynsansvar. Ledergruppen i en virksomheter som jobber opp mot industrivernet i en krisesituasjon vil også ha nytte av kurset.

Mål for kurset

Kurset ønsker å fremme kompetanse innen beredskapsrelatert øvelsesplanlegging- og gjennomføring blant industrivirksomheter berørt av forskrift om industrivern. Etter fullført kurs skal deltagerne

 • Kjenne og forstå Forskrift om industrivern og hvordan denne relaterer til beredskapsøvelser
 • Kjenne til forskjellige øvelsesformer og kunne velge mest relevant form
 • Kunne utarbeide øvelsesdirektiv og formulere hensikt, øvingsmomenter og målsettinger
 • Kunne planlegge beredskapsøvelser og produsere relevante dokumenter
 • Kunne gjennomføre beredskapsøvelser som medlem av en spillstab
 • Forstå prosessen for evaluering og oppfølging etter øvelser
 • Ha nødvendig kunnskap til å heve kompetansen til sitt innsatspersonell i overenstemmelse med forskriftenes §§10 og 17.

Forkunnskaper

Deltagerne må ha grunnleggende kunnskap om standen til industrivernet i sin bedrift, men inngående eller lang erfaring er ikke et krav. Videre anbefales det at deltagerne har gjort seg kjent med sin virksomhets beredskapsplanverk, samt rapporter fra tidligere øvelser. Det anbefales også at deltagere gjør seg kjent med DSBs 'Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser'.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og praktisk gjennomføring av en beredskapsøvelse.  

 Innhold

 • Industrivern og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging
 • Øvelsesdirektiv og grunnelementer
 • Dreiebok og spillmeldinger
 • Gjennomføring av øvelser
 • Evaluering og oppfølging
 • Praktisk spilløvelse

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 10.00 første dag, og avsluttes kl. 15.00 siste dag. Arbeid på kveldstid må medregnes som en sentral del av kurset, da planlegging av den praktiske øvelsen og veiledning fortsetter etter middag og utover

Kursavgiften på kr 5.250,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlig Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no), eller til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ved seniorrådgiver Per Martin Ødegård (telefon 90 18 97 83 eller epost per.odegaard@nso.no).