Kriseledelse og bruk av proaktiv stabsmetodikk


Dette kurset gir deg innføring i hvordan lede et krisehåndteringsapparat etter prinsippene for proaktiv stabsmetodikk og hvordan man best kan organisere et slikt krisehåndteringsapparat.

Kursnr.:
K2030
Arrangør:
Melfald Krisekom
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Det er besluttet å innstille kursaktiviteten ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap inntil videre. Årsaken er spredningen av koronaviruset, og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. Som en del av denne beslutningen er dette kurset avlyst. Kursene som gjennomføres ved NUSB samles personer med nøkkelroller i den lokale, regionale og nasjonale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

Om kurset
Kriser oppstår når vi minst venter det, og historien har vist at måten en krise håndteres på, har avgjørende betydning for utviklingen av hendelsen. Hvordan kommunen eller etatens beredskapsorganisasjon ledes og håndterer en krise, vil være avgjørende for konsekvensene. En proaktiv plan bidrar til å redusere konsekvenser hvis krisen skulle inntreffe. Hvordan vi organiserer oss, hva som ligger i de forskjellige roller og funksjoner, hvordan vi jobber metodisk for en proaktiv og strukturert håndtering spiller en stor rolle. Andre viktige stikkord er krisekommunikasjon, psykososial krisehåndtering og omdømmehåndtering.

Målsetting

Deltagere skal ved endt kurs:

 • kjenne til prinsippene for proaktiv stabsmetodikk i krisehåndtering,
 • ha fått erfare rollen som deltager i en kriseledelse i aksjon
 • forstå ledende prinsipper for organisering av krisehåndtering og beredskap på nasjonalt nivå og virksomhetsnivå.

 

Hvem bør delta
Et kurs for alle som innehar eller er tiltenkt en rolle i kriseledelse i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å lære en systematisk og metodisk håndtering av krisen.

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, og diskusjonsøvelser

Innhold

 • Planverk og praktisk tilrettelegging
 • Organisering i en krise
 • Grunnleggende opplæring i proaktiv stabsmetodikk med praktisk øving
 • Samspill i team under press
 • Menneskelige mekanismer under stress og i krisesituasjoner
 • Samvirke og samhandling med andre kriseaktører
 • Krisekommunikasjon internt og eksternt
 • Praktisk trening og ulike øvelser

 

Administrative opplysninger
Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 15:00 siste dag.

Kursavgiften på kr 5.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Spørsmål om administrative forhold rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller epost nusb@dsb.no.

Faglige forespørsler om kurset kan rettes til kursleverandør Melfald Krisekom ved Marianne Melfald