Intensivgrunnkurs i risiko- og sårbarhetsanalyse


Koronasituasjonen har tydelig vist hvor viktig det er å ha kjennskap til risiko i samfunnet og Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er et verktøy som kan hjelpe til å avdekke risiko og sårbarhet, samt gjøre det lettere å utarbeide tiltak for å redusere disse. På dette kurset vil du i løpet av to innholdsrike dager lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging. Kurset er basert på 'Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger'.

Kursnr.:
K2050
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs ha:

 • Kjenne til hvordan ROS-analyse kan brukes til å bedre håndtere risiko for vedvarende uønskede hendelser
 • Blitt kjent med DSBs metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Forstå begreper og konsepter brukt i Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Kunne gjennomføre analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema
 • Kunne planlegge prosess for ROS i egen virksomhet, inklusivt arbeid i forkant og etter analysearbeidet
 • Kjenne til hvordan ROS-analyse kan brukes til å bedre håndtere risiko for vedvarende uønskede hendelser

Hvem bør delta

Kurset er særlig aktuelt for deltakere som jobber med sikkerhet og beredskap og som har en rolle i sin virksomhets Korona-håndtering.
For øvrig er den primære målgruppen alle personer med ansvar eller interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid i sin virksomhet, samt virksomheter med tilsynsansvar. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i ROS-metodikk.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

 • Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid
 • DSBs ROS-veileder: ROS-prosessen i faser og trinn
 • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid: Praktisk Gjennomføring av ROS-analyse
 • ROS-analyse under vedvarende hendelser
 • Forarbeid til ROS-analyse
 • Oppfølging etter ROS-analyse

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte kl. 09.00 første dag, og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Kursavgiften på kr 4.950,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20.00 til 22.00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no) og Elin Orre (elin.orre@dsb.no).