Intensivgrunnkurs i kommunal helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse


Dette kurset gir deg en innføring i hvordan utarbeide helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for en kommune. Kurset er en forkorting av et tilsvarende kurs som gjennomføres over tre dager, og er et tilbud til deltakere som ikke har muligheten til å delta over tre dager.

Kursnr.:
K2002
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

Alle hendelser skjer i en kommune og det er først og fremst i kommunen uønskede hendelser og kriser håndteres. Kommunenes sentrale rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjøres i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom forskriftens § 2 er kommunene pliktet til å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere risiko og sårbarhet, styrke beredskapen og bedre evnen til krisehåndtering i kommunen.

I løpet av kurset vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring, og oppfølging. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (2014).

Kurset gjennomføres over to dager og er en forkortet utgave av det samme kurset som arrangeres over tre dager. Dette medfører at mindre tid blir satt av til praktisk arbeid med DSBs skjema for ROS-analyse, til fordel for teoretisk undervisning.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

  • Ha blitt kjent med DSBs veileder for helhetlig ROS i kommunen
  • Forstå begreper og konsepter brukt i Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Ha blitt kjent med analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs analyseskjema
  • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av helhetlig ROS-arbeid

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  

Innhold

  • Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid
  • DSBs ROS-veileder: ROS-prosessen i faser og trinn
  • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid: gjennomføring av én ROS-analyse
  • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde
  • Forarbeid til helhetlig ROS-analyse
  • Oppfølging etter helhetlig ROS-analyse

Administrative opplysninger

Kurset begynner med 10:00 første dag, og avsluttes til 14:00 andre dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag første kursdag.

Kursavgiften på kr 4.950,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Elin Orre (elin.orre@dsb.no) eller Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no).