Grunnkurs for kommunale psykososiale kriseteam


Hva og hvordan kan vi best hjelpe mennesker i krise? Hva må vi ha planlagt for, og øvd på i forkant? Hva forventer rammede av oss som kommunalt kriseteam?

Kursnr.:
K2032
Arrangør:
Melfald Krisekom
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Meld deg på kurset

Om kurset:
Kurset skal gi deltakerne et felles grunnlag for forståelse og ivaretakelse av mennesker ved større ulykker og kriser gjennom arbeid i et kommunalt psykososialt kriseteam.

Målsetting
Deltakere skal ved endt kurs

 • Ha økt kjennskap til kriseteori og prinsipper for krisehåndtering og planverk,
 • Ha økt forståelse for praktisk organisering av kriseteam
 • Inneha kunnskap om nødvendige og mulige tiltak som kan iverksettes for å styrke eget kriseteam,
 • Ha økt kjennskap til behov for samhandling og samarbeid mellom individuell kompetanse i kriseteamet, og organisatoriske ledd i virksomheten som en helhet,

Hvem bør delta

 • Primærmålgruppe: Alle kommunalt ansatte som innehar eller er tiltenkt en rolle i kommunens kriseteam,
 • Sekundærmålgruppe: Øvrige personer med rolle i kommunens beredskapsorganisasjon,

Forkunnskaper
Kjennskap til Helse og omsorgstjenesteloven § 3-1
Kjennskap til egen kommunes beredskapsplanverk og plan for evakuert- og pårørendesenter (EPS) og kriseteam hvis det finnes (ta dette gjerne med på kurset).

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og diskusjonsøvelser

Innhold

 • Planverk og praktisk tilrettelegging
 • Praktisk øving
 • Organisering i en krise
 • Samspill i team under press
 • Samvirke og samhandling med andre kriseaktører, særlig internt i kommunen og krisehåndteringsvirksomheten
 • Krisekommunikasjon internt og eksternt.

Det er ingen avsluttende prøve.

Administrative opplysninger
Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 5.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Spørsmål om administrative forhold rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller epost nusb@dsb.no.

Faglige forespørsler om kurset kan rettes til kursleverandør Melfald Krisekom ved Marianne Melfald