Fagdag i hendelsesevaluering


Kursnr.:
K2051
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Om fagdagen

Våren 2020 har gjort det nødvendig for svært mange av oss å operere på en ny og uvanlig måte, både som en del av krisehåndtering og vårt generelle virke. Etter slike nye opplevelser er det essensielt å evaluere og ta læring av det som har skjedd og hvilken læring vi kan ta fra situasjonen, selv når hendelsen vi ønsker å ta læring av fortsatt er pågående. Det er for øvrig mange fallgruver man skal være beviste på i et evalueringsarbeid, en evaluering blir aldri bedre enn det datagrunnlaget den bygger på.

Denne fagdagen har som hensikt å gjøre deltakerne i bedre stand til å planlegge, iverksette og gjennomføre evalueringer av krisesituasjoner og uønskede hendelser. Fagdagen vil adressere problemstillinger man vil kunne møte på i evalueringsprosessen og gi deltakere en økt evne til å ta informerte valg i denne.

Målsetting

I løpet av fagdagen skal deltakerne få faglig påfyll og inviteres til refleksjon om:

 • Evalueringsprosessen – faser, målsettinger, og hva som skjer i løpet av hele evalueringskjeden
 • Eksempler fra hendelsesevaluering og hvordan ha et bevist forhold til informasjonsinnsamling
 • Forskjellen på evaluering internt i virksomheten og eksternt, og viktigheten av å tilpasse evalueringen til de rammebetingelsene man jobber innenfor
 • Ulike problemstillinger og valgalternativer som kan påvirke bruksverdien av en evaluering
 • Hvordan følge opp funn og erfaringer fra evaluering i egen virksomhet

Hvem bør delta

Fagdagens primærmålgruppe er offentlige virksomheter som har påbegynt eller skal påbegynne evaluering av en uønsket hendelse. Sekundærmålgruppen er private virksomheter og frivillige organisasjoner som påbegynt eller skal påbegynne evaluering av en uønsket hendelse

Forkunnskaper

Ingen spesifikke krav til forkunnskaper. Anbefalt at deltakerne setter seg inn i egen virksomhets evalueringsarbeid.

Undervisningsmetode

Fagdagen er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

 • Hvorfor evaluere: fra erfaring til læring
 • Hvordan evaluere: Still de rette spørsmålene og innhent den rette informasjonen
 • Evaluering og læring som en del av det systematisk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeidet: Planlegging og integrering av evaluering i virksomhetsstyring
 • Plenumsdiskusjon
 • Erfaring med hendelsesevaluering i praksis
 • Gruppeoppgave

Faglig grunnlagsdokument

 • DSB (2018) Metodehefte: Evaluering av øvelser

Supplementær faglitteratur

 • Bastøe (2020) Fem forutsetninger for gode evalueringer. Gyldendal, Oslo
 • DFØ (2019) Veiledere til evaluering


Undervisningsmetode

 • Fysisk oppmøte
 • Erfaringsdeling og praktiske eksempler

Administrative opplysninger

Fagdagen begynner med frammøte kl. 09.00 avsluttes kl. 16.00.

Deltakere som ønsker overnatting fra dagen før fagdagen har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at deltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20.00 til 22.00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i påmeldingen.

Deltakeravgiften på kr 1200,- eks. mva., inkluderer lunsj og læringsmateriell.

Forespørsler om fagdagen kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller til nusb@dsb.no.