DSB-CIM grunnkurs


Du lærer å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab. Herunder loggføring, tiltakshåndtering, oppgavefordeling, meldingshåndtering, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk og ressurser.

Kursnr.:
K2033
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune

Det er besluttet å innstille kursaktiviteten ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap inntil videre. Årsaken er spredningen av koronaviruset, og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. Som en del av denne beslutningen er dette kurset avlyst. Kursene som gjennomføres ved NUSB samles personer med nøkkelroller i den lokale, regionale og nasjonale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

Målsetting

Grunnkurset skal gi deltakerne kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i en kriseledelse som benytter dette verktøyet til krisestøtte. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper om- og ferdigheter i bruk av verktøyets elementer for optimalt samvirke internt i kriseledelsen, med eksterne/samarbeidende aktører og for rapportering til overordnet myndighet.

Kurset danner en plattform for videre utvikling av krisehåndteringsferdigheter, og for deltakelse på det videregående kurset "DSB-CIM administrator".

Hvem bør delta?

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM grunnfunksjoner i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter. I tillegg kan ansatte i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men det kreves at kursdeltakerne har gjennomgått et kurshefte som tilsendes etter godkjent påmelding.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset, og kan lånes på NUSB ved behov. De grunnleggende ferdighetene forsterkes i siste del av kurset gjennom løsning av øvingsoppgaver.

Innhold

 • DSB-CIMs oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • Innføring i viktige momenter i krisestabsarbeid, for optimal utnyttelse av verktøyet.
 • Praktiske opplæring og øvelser i å kunne legge inn- og tilrettelegge informasjon i de forskjellige DSB-CIM krisehåndteringsmodulene, herunder:
  • loggføring,
  • mobilisering – varsling og innkalling,
  • situasjonsrapportering,
  • mediehåndtering,
  • ressursoversikter og administrasjon av planverk.

Administrative opplysninger

Kursavgiften er på kr 4 950,- eks. mva. inkludert måltider, overnatting og kursmateriell. Kurset begynner med oppstart 10:00 første dag og avsluttes 16:00 siste dag.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no).