Det moderne totalforsvaret i praksis


Kursnr.:
K2067
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

Hva er egentlig totalforsvaret? Hvilken rolle spiller Forsvaret, kommunen, fylkesmannen, frivillige organisasjoner, kraftselskapet og andre offentlige og private virksomheter i Norges samlede evne til å håndtere ulike typer kriser? Og hvordan skal de samme virksomhetene yte gjensidig støtte? Hvordan skal de ivareta ansvaret for alt dette i sitt helhetlige arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap?

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i rammene, konseptet og funksjonen til det moderne totalforsvaret. Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om totalforsvarets hensikt, rolle og organisering. Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne identifisere rollen og ansvaret egen virksomhet har i totalforsvaret, og hvordan disse bør ivaretas.

Kurset er fortsatt under utvikling, mer detaljer om innholdet vil legges til etter hvert.

Hvem bør delta?

Kurset er åpent for deltagere fra alle offentlige og private virksomheter samt frivillige organisasjoner som inngår i totalforsvaret. Deltakerne bør ha en rolle i egen virksomhets beredskapsplanlegging.

Forkunnskaper

Det forutsettes at deltakerne har kunnskap om de dokumenter og lovverk som styrer egen virksomhets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Undervisningsmetode

Kurset består av et forberedende e-læringskurs samt to dager med forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og diskusjonsøvelser på NUSB i Heggedal. E-læringskurset utgjør ca 1 times arbeid og vil sendes ut til påmeldte deltakere i forkant av kurset. E-læringskurset må fullføres før oppmøte.

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 15:00 siste dag.

Kursavgiften på kr 4950,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Spørsmål om fag eller administrative forhold rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller epost
nusb@dsb.no.