Det moderne totalforsvaret i praksis - digital versjon


Kursnr.:
K2067
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
https://kursportalen.dsb.no/
Meld deg på kurset

Om fagdagen

Formålet med det digitale kortkurset "Det moderne totalforsvaret i praksis" er å utvikle deltakernes grunnleggende kunnskap om totalforsvarets historie, funksjon og konsept. Målsettingen er at deltakerne etter endt fagdag skal være i bedre stand til å identifisere egen virksomhets roller, ansvar og myndighet innenfor rammene av totalforsvaret.

Målsetting

Ved det digitale forkursets slutt skal deltakerne…

  • Kjenne til totalforsvarskonseptets historie, funksjon og kontekst samt sentrale begreper som beskriver disse

Ved fagdagens slutt skal deltakerne…

  • Kjenne til totalforsvarets rolle og hensikt i helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
  • Ha økt kunnskap om hvordan totalforsvaret kan integreres i egen virksomhets samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
  • Ha økt forutsetning for å identifisere egen virksomhets rolle i totalforsvaret

Hvem bør delta?

Aktivitetens primære målgruppe er deltakere fra offentlig, privat og frivillige virksomheter som har en rolle i totalforsvaret, slik som:

  • Virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner
  • Virksomheter som bidrar til kritiske samfunnsfunksjoner
  • Frivillige organisasjoner med en rolle i samfunnets beredskap

Deltakere bør være personer med en rolle i sin virksomhets beredskapsplanlegging.

 

Undervisningsmetode

Fagdagen er lagt opp som to halve dager, med leksjoner før lunsj begge dager. De digitale leksjonene holdes over den digitale plattformen BigBlueButton, hvor det tilrettelegges for toveiskommunikasjon underveis. Deltakerne oppfordres til å jobbe med foreslåtte spørsmål og oppgaver til refleksjon underveis og mellom dag 1 og 2. Det åpnes for å stille spørsmål omkring disse i begynnelsen av dag 2.

Forkunnskaper

  • Gjennomført digitalt forkurs
  • Kjennskap til styrende dokumenter og lovverk for egen virksomhets samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
  • Kjennskap til egen virksomhets beredskapsplanverk

Administrative opplysninger

Fagdagen er gratis.

Fagdagen gjennomføres som webinar i e-læringsverktøyet Moodle. Du får informasjon om pålogging og bruk av dette verktøyet noen dager før kurset gjennomføres.

Fagdagen begynner kl. 09.00 og avsluttes kl. 12.00. begge dagene

Forespørsler om fagdagen kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller til kursansvarlige Linn Bjørnstad (linn.bjørnstad@dsb.no).