Beredskapsplan for kommunen


Det er besluttet å innstille kursaktiviteten ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap inntil videre. Årsaken er spredningen av koronaviruset, og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. Som en del av denne beslutningen er dette kurset avlyst. Kursene som gjennomføres ved NUSB samles personer med nøkkelroller i den lokale, regionale og nasjonale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

Kursnr.:
K2022
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune

Om kurset

Kurset gir deg innsikt i hvordan bygge opp et godt nok beredskapsplanverk på overordnet kommunalt nivå, og hvilke tiltak og prosedyrer som må være på plass for at kommunens beredskapsplanverk skal fungere etter hensikten i lovverk og forskrift.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

  • Kjenne til Forskrift om kommunal beredskapsplikts krav til innhold i en overordnet beredskapsplan, og kunne utarbeide en slik plan;
  • Kjenne til forskjellene mellom innhold i beredskapsplanen som kan brukes under krisehåndtering og innhold som brukes i planlegging og forebyggende arbeid
  • Utarbeide plan for krisekommunikasjon
  • Legge en grunnleggende plan for evakuering og etablering av evakuert- og pårørendesenter

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskapsarbeid i forhold til kommunal planlegging, drift og krisehåndtering. Ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset.

Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver kommune da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Det vil bli gitt en liten hjemmeoppgave før kursstart.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  

Innhold

  • Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid
  • Kriseledelse – ansvar, roller og fullmakter
  • Plan for krisekommunikasjon
  • Evakueringsplaner og evakuert- og pårørendesenter
  • Plan for befolkningsvarsling
  • Ressursoversikt og tiltakskort

Administrative opplysninger Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Kursavgiften er på kr 4.950,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 33 41 25 00 eller til kursansvarlige Elin Orre (elin.orre@dsb.no) eller Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no).