Utvikling av beredskapsplan i kommunen


Kurset omhandler hvordan man skal bygge opp et godt nok beredskapsplanverk og hvilke tiltak og prosedyrer som må være på plass for at kommunens beredskapsplanverk skal fungere etter hensikten i lovverket.

Kursnr.:
1912
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

  • Utarbeide en overordnet beredskapsplan; herunder plan for krisekommunikasjon
  • Etablere prosedyrer for å sikre at beredskapsarbeidet i kommunen baseres på et helhetlig og systematisk fundament i kommunens ulike enheter
  • Være pådriver og ressursperson i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskapsarbeid i forhold til kommunal planlegging, drift og krisehåndtering. Ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset. Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver kommune da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Det vil bli gitt en liten hjemmeoppgave før kursstart.

Faglige dokumenter

Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt ligger til grunn for det faglige kursinnholdet. 

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

  • Sentrale begreper innenfor kommunal beredskap
  • Suksesskriterier for igangsetting og gjennomføring av ROS-arbeidet i kommunene
  • Utarbeiding av mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen
  • Inkludering av beredskapskomponenter i planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
  • Etablering av system for opplæring av nøkkelpersoner innen beredskap
  • Utvikling av kommunens overordnede beredskapsplan trinn for trinn

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften er på kr 5 000,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlig kursansvarlig Elin Orre (elin.orre@dsb.no).