Utvikling av beredskapsplan for kommunen


Kurset omhandler hvordan man skal bygge opp et godt nok beredskapsplanverk og hvilke tiltak og prosedyrer som må være på plass for at kommunens beredskapsplanverk skal fungere etter hensikten i lovverket.

Kursnr.:
K1953
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Meld deg på kurset

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Kjenne til forskriftenes krav til innhold i en overordnet beredskapsplan, og kunne utarbeide en slik plan;
 • Kunne utarbeide plan for krisekommunikasjon
 • Kjenne til forskjellene mellom innhold i beredskapsplanen som kan brukes under krisehåndtering og innhold som brukes i planlegging og beredskapsfasen
 • Kunne legge en grunnleggende plan for evakuering og etablering av evakuert- og pårørendesenter

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskapsarbeid i forhold til kommunal planlegging, drift og krisehåndtering. Ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset.

Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver kommune da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Det vil bli gitt en liten hjemmeoppgave før kursstart.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  

Innhold

 • Fra forskrift til operativ beredskapsplan
 • Kriseledelse – ansvar, roller og fullmakter
 • Plan for krisekommunikasjon
 • Evakueringsplaner og evakuert- og pårørendesenter
 • Plan for befolkningsvarsling
 • Ressursoversikt og tiltakskort
 • Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid
 • Utvikling av overordnet beredskapsplan – Relevante paragrafer i forskriften

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften er på kr 4.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Elin Orre (elin.orre@dsb.no) eller Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no)