ROS og beredskapsplanlegging for skoler og barnehager


Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kompetanse i risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging som kan benyttes for skole og barnehage-sektoren. Kurset vil gi en innføring i ROS-metodikk og hvordan lage ROS-analyser, samt hvordan bruke ROS-analysene som grunnlag for å utarbeide en god beredskapsplan.

Kursnr.:
1905
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

De siste årene har vi vært vitne til stadig flere og alvorligere hendelser i barnehager og skoler. Samtidig stilles det stadig strengere krav til skoler og barnehager om å forebygge alvorlige hendelser og ivareta barns trygghet og sikkerhet i skole- og barnehagetiden.

Dette kurset imøtekommer behovene for opplæring og kursing på hvordan utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser, iverksette risikoreduserende tiltak samt planlegge beredskap for uønskede hendelser i barnehager og skoler.

Målgruppe

Den primære målgruppen er administrativt personell i skoler og barnehager. Andre med ansvar for HMS og beredskap innenfor skole- og barnehagesektoren vil også kunne dra nytte av kurset.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset, men noe kjennskap til HMS-arbeid, beredskap og sikkerhet vil være en fordel.

Faglig kursinnhold

Kurset vil ta for seg de følgende temaene:

  • Nasjonale føringer for beredskap i skoler og barnehager
  • Nødetatenes nasjonale prosedyre for Pågående livstruende vold (PLIVO)
  • Risikovurderinger og sikkerhet versus motorisk utvikling
  • Innføring i ROS-metodikk og utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Utvikling av beredskapsplaner tilpasset skoler og barnehager
  • Hvordan øve beredskapen
  • Øvelse

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 10:00, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 5 150,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00. Øvrige spørsmål kan rettes til kursleder Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).