Sikringsrisikoanalyse


Dette kurset gir deg en innføring i planlegging og bruk av sikringsrisikoanalyse for å bedre motstå tilsiktede uønskede handlinger mot din virksomhet.

Kursnr.:
1928
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Det siste tiåret har ondsinnede villede handlinger som terrorisme, spionasje, tyveri og sabotasje gjort seg gjeldende i samfunnsbevistheten. Slike hendelser kan gjøre stor skade på verdiene til en kommune, en bedrift og for samfunnet generelt. Det er derfor viktig å være bevisst på og analysere hvilke tilsiktede trusler og hendelser din virksomhet står overfor. Sikringsrisikoanalyse er en analysemetode spesielt utviklet for dette formålet, da konvensjonell risiko- og sårbarhetsanalyse kommer til kort ved analyse av villede handlinger

Målgruppe

Kurset passer for personer med ansvar eller interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid i sin virksomhet. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i sikringsrisikoanalyse.

Mål for kurset

Etter kurset vil deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om bruk av sikringsrisikoanalyse i en virksomhets risikostyring. Deltagerne vil ha opparbeidet seg en forståelse for de sentrale utrykkene og konseptene som inngår i analyseformen, samt utfordringene i analyse av security-hendelser versus safety-hendelser. Videre skal kurset også gjøre deltagerne i stand til å vurdere innlemme sikringsrisikoanalyse i sin virksomhets eksisterende beredskapsplanverk.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset, men kjennskap til metode for risiko- og sårbarhetsanalyse vil være en fordel.

Faglig kursinnhold

Kurset ønsker å formidle kompetanse om hvordan ansvarlige i en virksomhet kan tilnærme seg analysearbeid knyttet til uønskede villede handlinger. Dette vil inkludere begrepsavklaring, konseptutredning og en introduksjon til hvordan man innlemmer sikringsrisikoanalyse i et overordnet beredskapsarbeid.

Kurset vil ta for seg de følgende temaene:

  • Sentrale begreper innenfor sikring, risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Hva kjennetegner tilsiktede hendelser
  • Safety versus security
  • Introduksjon til trussel-, verdi- og sårbarhetsvurderinger
  • Sikringsrisikoanalyse og terror
  • Hva er 'sorte svaner' og kan vi unngå dem?
  • Hvordan fremstille risiko- og sårbarhetsbildet for tilsiktede handlinger
  • Planlegging, organisering og forarbeid til sikringsrisikoanalyse-prosjektet
  • Oppfølging av sikringsrisikoanalyse-arbeidet
  • Gruppearbeid: Gjennomføring av sikringsrisikoanalyse steg-for-steg

Generelt

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 12:00, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no) og Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).