Grunnkurs i kommunal helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse


Dette kurset gir deg en innføring i hvordan utarbeide helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for en kommune.

Kursnr.:
K1955
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

Alle hendelser skjer i en kommune og det er først og fremst i kommunen uønskede hendelser og kriser håndteres. Kommunenes sentrale rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjøres i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom forskriftens §2 er kommunene pliktet til å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere risiko og sårbarhet, styrke beredskapen og bedre evnen til krisehåndtering i kommunen.

I løpet av kurset vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (2014).

Kurset gjennomføres over to dager og er en forkortet utgave av det samme kurset som arrangeres over tre dager 19.-21. november.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Ha blitt kjent med DSBs veileder for helhetlig ROS i kommunen
 • Forstå begreper og konsepter brukt i risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Kunne gjennomføre analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs analyseskjema
 • Kunne planlegge prosess for helhetlig ROS i egen kommune, inklusivt arbeid i forkant og etter analysearbeidet
 • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av helhetlig ROS-arbeid.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

 • Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid
 • DSBs ROS-veileder: ROS-prosessen i faser og trinn
 • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid: gjennomføring av to ROS-analyser
 • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde
 • Forarbeid til helhetlig ROS-analyse
 • Oppfølging etter helhetlig ROS-analyse

Administrative opplysninger

Kurset begynner med lunsj kl. 10.00 første dag, og avsluttes til lunsj kl. 14.00 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag første og andre kursdag.
Kursavgiften på kr 4850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Elin Orre (elin.orre@dsb.no) eller Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no).