ROS Generell Samfunnssikkerhet


Dette kurset gir deg en innføring i planlegging og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser for å bedre motstå uønskede hendelser i din virksomhet.

Kursnr.:
1911
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

I samfunnet er det stadig mer fokus på sikkerhet og beredskap, og dette gjør det viktig å ha kjennskap til risiko og sårbarhet i egen virksomhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er et verktøy som kan avdekke risiko og sårbarhet, samt utarbeide tiltak for å redusere disse.

På dette kurset vil du i løpet av tre innholdsrike dager lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: Planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging. Kurset er basert på "Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger".

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Anvende metoden for risiko- og sårbarhetsanalyse i praksis knyttet til "Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger"
 • Gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i din virksomhet og hvordan disse kan påvirke virksomhetens verdier
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere ROS-arbeidet knyttet til din virksomhet
 • Utarbeide og anbefale konkrete forslag til risikoreduserende tiltak på bakgrunn av ROS-analysen
 • Etablere rutiner for å sikre at tiltakene følges opp og evalueres
 • Være pådriver og ressursperson i arbeidet med sikkerhet og beredskap generelt, og ROS spesielt

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er alle personer med ansvar eller interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid i sin virksomhet. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i ROS-metodikk. Vi anbefaler derfor alle interesserte parter å melde seg på, uavhengig av fagfelt eller sektor.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

 • Sentrale begreper innenfor risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Suksesskriterier for igangsetting og gjennomføring av ROS-arbeidet i kommunene
 • Hvordan gjennomføre en ROS-analyse i praksis og bruk av ROS-analyseskjemaet
 • Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet
 • Oppfølging av ROS-arbeidet, inkludert om den administrative og politiske prosessen etter at analysearbeidet er utført

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 12:00 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 12:00 siste dag. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no) og Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).