Risiko- og krisekommunikasjon


Dette kurset gir deltakerne grunnleggende kompetanse i risiko- og krisekommunikasjon, og hvordan man forbedre egen virksomhets kommunikasjonsplaner for hendelser og kriser.

Kursnr.:
1924
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Ved hjelp av ferske eksempler og erfaringsutveksling lærer deltakerne viktigheten av å være godt forberedt for krevende kommunikasjon før, under og etter en krise. 

Kurset inneholder blant annet:

  • Kommunikasjonsberedskap og hvordan utarbeide en krisekommunikasjonsplan
  • Hvordan kommunisere risiko til befolkningen
  • Hvordan kommunisere til egne ansatte i vanskelige og sensitive saker
  • Målgrupper og kanalvalg
  • Praktiske eksempler fra ulike offentlige og private virksomheter
  • En teoretisk innføring i mediehåndtering

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs. Dette kurset vil ha variert undervisningsform med bruk av foredrag, gruppearbeid og diskusjonsoppgaver. Vi gjør deltakerne oppmerksomme på at det kan legges opp til gruppearbeid på ettermiddags- og kveldstid, som en obligatorisk del av kursets innhold. 

Hvem bør delta?

Den primære målgruppen er medarbeidere og ledere med kommunikasjons- og beredskapsansvar i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter og frivillige og private organisasjoner. Andre med ansvar for kommunikasjon og informasjon under kritiske situasjoner vil også kunne ha utbytte av kurset.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper. Det er en fordel med noe erfaring fra - eller en rolle innenfor - kommunikasjonsarbeid, beredskapsarbeid og lignende fra kommunale, statlige eller private virksomheter.

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager, med oppstart kl. 09.00 første dag og avslutning kl. 16.15 andre dag. Det må påregnes undervisning, eventuelt gruppearbeid, på ettermiddag- og kveldstid.

Kursavgiften på kr 3 850,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no) og Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).