POP-UP kurs i risiko- og sårbarhetsanalyse


Dette kurset gir deg en innføring i bruken av risiko- og sårbarhetsanalyser for å bedre motstå uønskede hendelser i din virksomhet.

Kursnr.:
1918: POP-UP kurs i risiko- og sårbarhetsanalyse
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

I samfunnet er det stadig mer fokus på sikkerhet og beredskap, og dette gjør det viktig å ha kjennskap til risiko og sårbarhet i egen virksomhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er et verktøy som kan avdekke risiko og sårbarhet, samt utarbeide tiltak for å redusere disse. På dette kurset vil du i løpet av to intensive dager lære hvordan.

Kurset er basert på 'Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger', og DSBs veiledningsmateriale for Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

  • anvende metoden for risiko- og sårbarhetsanalyse i praksis knyttet til 'Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger',
  • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse av uønskede hendelser, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i din virksomhet og hvordan disse kan påvirke virksomhetens verdier,
  • planlegge, gjennomføre og evaluere ROS-arbeidet knyttet til din virksomhet,
  • utarbeide og anbefale konkrete forslag til risikoreduserende tiltak på bakgrunn av ROS-analysen,

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er alle personer med ansvar eller interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid i sin virksomhet. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av dette intensive ROS-kurset. Vi anbefaler derfor alle interesserte parter å melde seg på, uavhengig av fagfelt eller sektor.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

  • sentrale begreper innenfor risiko- og sårbarhetsanalyser
  • suksesskriterier for igangsetting og gjennomføring av ROS-arbeidet i kommunene
  • hvordan gjennomføre en ROS-analyse i praksis og bruk av ROS-analyseskjemaet
  • fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1000 første dag, og avsluttes kl. 1400 siste dag. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 2.562,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no)