POP-UP kurs i øvelsesplanlegging


Et kort og intensivt todagerskurs hvor du lærer hvordan du kan planlegge beredskapsøvelser på en enkel og anvendelig måte.

Kursnr.:
1918
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle i en krisesituasjon. En av de mest effektive måtene å tilegne seg slik kompetanse på er gjennom beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring.

I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser, med særlig fokus på diskusjonsøvelser og lavterskelmuligheter for øving.

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er ansatte i både offentlig og privat sektor som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori.

Mål for kurset

Kurset ønsker å fremme kompetanse innen øvelsesplanlegging. Etter fullført kurs skal deltagerne ha bedre forutsetning for å planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere øvelser i sin virksomhet i henhold til relevante standarder og krav. Kurset gir også deltagerne en bedre forståelse for samfunnsrelaterte sikkerhet- og beredskapsutfordringer, slik at de kan fungere som pådrivere for forebyggende sikkerhetsarbeid i sin virksomhet.

Etter fullført kurs skal deltagere kunne:

  • Organisere en beredskapsøvelse,
  • Produsere relevante øvelsesdokumenter, herunder øvelsesdirektiv, manus, dreiebok og spillmeldinger,
  • Være kjent med utfordringene med å lede en beredskapsøvelse som leder og deltager i en spillstab,
  • Evaluere en øvelse på en hensiktsmessig og produktiv måte,

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset, men det anbefales at deltagere gjør seg kjent med DSBs 'Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser'.

Faglig kursinnhold

  • Dokumenter og informasjon som grunnlag for øvelser,
  • Planleggings-, gjennomførings- og evalueringsfasene av øvelser,
  • Spill-ledelsens rolle, organisering og oppgaver,
  • Praktisk gjennomføring av en planleggingsfase, herunder utforming av øvingsdirektiv, beskrivelse av hensikt, målsetting, øvingsmomenter og valg av scenario,
  • Evaluering av øvelser, herunder hvordan oppnå læring i organisasjonen og implementering av endringer,

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes på ettermiddagen kl. 1500 siste dag.  Kursavgiften på kr 2.562,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no).