Mediehåndtering og ivaretakelse av mennesker i en krise


Et kurs for alle med informasjonsoppgaver og -ansvar ved kriser, store ulykker og katastrofer eller med ansvar for god ivaretagelse av mennesker i en kritisk situasjon.

Kursnr.:
K1969
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Hensikt
Kurset skal gi deltakerne kompetanse i god krisekommunikasjon, samt gi et grunnlag for forståelse og ivaretakelse av mennesker ved større ulykker. Det handler om å redde liv og helse, miljø, eiendom og utstyr, sikre omdømmet, og begrense skadevirkningene av en kritisk hendelse.

Deltakerne lærer blant annet konkrete teknikker for utvikling av gode budskap til media, spesielt foran kamera. Ved en kritisk hendelse er det vesentlig med god samordning av beredskapsressurser som ivaretar både medier, berørte og pårørende. Kurset vil derfor ha et overordnet perspektiv på god beredskapsledelse, og hvordan dette best ivaretas både av de som har dialogen med media, men også de som skal sørge for ivaretagelse av berørte og pårørende.

I treningen foran kamera vil både det verbale og det nonverbale (kroppsspråk, blikk, stemmebruk etc) vektlegges. Det vil også gjennomføres gruppeoppgaver og andre praktiske øvelser gjennom kurset.

Målsetting
Deltagere skal ved endt kurs:

 • Føle seg mer komfortable i en intervjusituasjon
 • Ha en godt faglig forståelse for hva som kreves av en talsperson med tanke på kunnskap og framtoning
 • Kjenne til typiske fysiske og psykologiske stressreaksjoner

Hvem bør delta
Den primære målgruppe er ansatte i offentlig virksomhet som har et særlig informasjonsansvar ved større ulykker og katastrofer. Spesielt gjelder dette kriseledelsen i kommuner, fylkesmannen, politiet, og Sivilforsvaret.

Andre som har ansvar for å informere under kritiske situasjoner vil også kunne ha utbytte av kurset, for eksempel informasjonsansvarlige i risikofylt industri- og næringsvirksomhet og frivillige organisasjoner.

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold
Krisekommunikasjon:

 • Hovedutfordringer i krisekommunikasjon
 • Krisens ulike faser og forventninger til de som håndterer den
 • Mediehåndtering og medias arbeidsmetoder og behov
 • Hva kreves av den gode talspersonen; budskapsutvikling, brobygging, stressmestring
 • Hvordan nå fram med budskapet i ulike formater: intervju, pressemelding og pressekonferanse
 • Krisehåndtering i sosiale medier
 • Risikokommunikasjon; hvordan kommunisere en fare, uten å skape panikk
 • Proaktiv stabsmetodikk som felles verktøy i beredskapsledelse
 • Praktiske erfaringer fra hendelser i Norge
 • Øvelser; tabletops og kameratrening

Ivaretagelse av mennesker ved en kritisk hendelse

 • Hva skjer med oss ved en kritisk hendelse; fysisk og psykisk
 • Samspill i team under press
 • Hvilke ressurser har vi tilgjengelig under en krise (samarbeidspartnere/ annet støtteapparat)
 • Hva forventer de berørte og pårørende av oss ved en kritisk hendelse
 • Den vanskelige samtalen med pårørende; teknikker og sjekklister
 • Rollespill og trening

Administrative opplysninger
Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Faglige forespørsler om kurset kan rettes til kursleverandør Melfald Krisekom ved Marianne Melfald på marianne@melfaldkrisekom.no. Spørsmål om administrative forhold rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller epost nusb@dsb.no.