Liaison og samvirke i sikkerhets- og beredskapsarbeid


Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap og opplæring om en liaisons rolle og oppgaver i en krise, hvor et av hovedformålene er å være et bindeledd mellom to aktører.

Kursnr.:
K1958
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

Kurset tar for seg hvordan planlegge og organisere for utsendelse, bruk, og mottak av liaisonfunksjonen. Gjennom kurset vil deltakerne også oppnå bedre forståelse for behovet for samvirke mellom beredskapsaktører.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Forstå liaisonens rolle og oppgaver
 • Ha et bevisst forhold til hvordan man anvender liaisonfunksjonen på en god måte
 • Kjenne til liaisonfunksjonens potensiale og muligheter for informasjonsflyt og samvirke
 • Ha kunnskap om liaisonens praktiske arbeid
 • Forstå fasene i utveksling av liaison (planlegging, anmodning, mottak)
 • Bedre forståelse for muligheter og utfordringer ved samvirke og samordning i en krise

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er alle offentlige, private og frivillige organisasjoner som kan tenkes å avgi eller motta liaison under håndtering av en hendelse.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. 

Innhold

 • Introduksjon til samvirke og samordning
 • Hovedformålene til en liaison
 • Planlegging av liaisonfunksjonen, krav til skikkethet og forberedelser før utsendelse
 • Planlegging for mottak og tilrettelegging
 • Liaisonen i arbeid og evaluering av funksjonen
 • Utarbeidelse av tiltakskort, avtale mellom avgivende og mottakende organisasjon, instruks for avgivelse og mottakelse, og evaluering av liaisonfunksjonen

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte første dag kl. 09:30 og avsluttes siste dag kl. 14:30.

Kursavgiften er på kr 3.550,- eks. mva. og inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlig Elin Orre (elin.orre@dsb.no) eller kursansvarlig Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no.