Liaison i sikkerhet- og beredskapsarbeid


Kurset vil gi økt bevissthet om liaisonfunksjonens potensiale i forbindelse med krisehåndtering og andre krevende situasjoner.

Kursnr.:
1926
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9

En liaison er et bindeledd mellom to organisasjoner, hvor et av hovedformålene er å forbedre informasjonsflyten mellom organisasjonene. Kurset vil tydeliggjøre liaisonfunksjonen og dens oppgaver og roller.

Målgruppen for dette kurset er alle offentlige, private og frivillige organisasjoner som kan avgi eller motta liaison i en hendelseshåndtering.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap i telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlig Elin Orre (elin.orre@dsb.no)