Kriseledelse og bruk av proaktiv stabsmetodikk


Dette kurset gir deg innføring i hvordan lede et krisehåndteringsapparat etter prinsippene for proaktiv stabsmetodikk og hvordan man best kan organisere et slikt krisehåndteringsapparat.

Kursnr.:
K1957
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune

Om kurset

Dette kurset er dessverre fulltegnet. Nye datoer for gjennomføring i 2020 publiseres snart.

Kriser oppstår når vi minst venter det, og historien har vist at måten en krise håndteres på, har avgjørende betydning for utviklingen av hendelsen. Hvordan kommunen eller etatens beredskapsorganisasjon ledes og håndterer en krise, vil være avgjørende for konsekvensene. En proaktiv plan bidrar til å redusere konsekvenser hvis krisen skulle inntreffe. Hvordan vi organiserer oss, hva som ligger i de forskjellige roller og funksjoner, hvordan vi jobber metodisk for en proaktiv og strukturert håndtering spiller en stor rolle. Andre viktige stikkord er krisekommunikasjon, psykososial krisehåndtering og omdømmehåndtering.

Målsetting
Deltagere skal ved endt kurs:

 • kjenne til prinsippene for proaktiv stabsmetodikk i krisehåndtering,
 • ha fått erfare rollen som deltager i en kriseledelse i aksjon
 • forstå ledende prinsipper for organisering av krisehåndtering og beredskap på nasjonalt nivå og virksomhetsnivå.

Hvem bør delta
Et kurs for alle som innehar eller er tiltenkt en rolle i kriseledelse i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å lære en systematisk og metodisk håndtering av krisen.

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, tabletop øvelser, og befaring ved Asker Brannstasjon.

Innhold:

 • Planverk og praktisk tilrettelegging
 • Organisering i en krise
 • Grunnleggende opplæring i proaktiv stabsmetodikk med praktisk øving
 • Samspill i team under press
 • Menneskelige mekanismer under stress og i krisesituasjoner
 • Samvirke og samhandling med andre kriseaktører
 • Krisekommunikasjon internt og eksternt
 • Praktisk trening og ulike øvelser

Administrative opplysninger
Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Faglige forespørsler om kurset kan rettes til kursleverandør System og Sikkerhet ved Nina Bokn Solheim på nina@s-o-s.no. Spørsmål om administrative forhold rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller epost nusb@dsb.no.