Kommunal krisehåndtering


Dette er et intensivkurs som gir deg bedre forutsetninger for å mestre din rolle i en kommunal kriseledelse og stab-/støttefunksjon.

Kursnr.:
1914
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

Hensikten med kurset er å bidra til at kommunalt ansatte som har en rolle i en kommunal kriseledelse (kkl) og tilhørende støttefunksjoner skal ha bedre forutsetninger for å håndtere en større uønsket hendelse der kommunen er involvert.

Målgruppe

Kurset er primært tilrettelagt for kommunens kriseledelse med tilhørende støttefunksjoner. Andre som ønsker innsikt i hvordan kommunal krisehåndtering forberedes og gjennomføres, vil også ha nytte av kurset

Mål for kurset

Etter kurset forventes det at deltakerne har et større kunnskaps- og ferdighetsnivå om de virkemidler (se faglig innhold) som er nødvendig for en analytisk tilnærming til kommunal krisehåndtering. Slik vil deltakerne ha gode forutsetninger for å håndtere en større uønsket hendelse der kommunen er involvert.

Forkunnskaper

 • DSB-CIM; forkunnskap/erfaring/grunnopplæring er en fordel men ikke et krav
 • Kjennskap med egen kommunes beredskapsplanverk

Faglig kursinnhold

DSBs Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt samt andre fagveiledninger og anvendelse av krisestøtteverktøyet dsb-cim ligger til grunn for kursets gjennomføring. Emneområder som inngår i kurset er:

 • Beredskapsplan, delplaner og tiltakskort; utarbeidelse og praktisk anvendelse
 • Organisering av en kommunal kriseledelse
 • Det praktiske stabsarbeidet i en kommunal kriseledelse
 • Beslutningssløyfen (John Boyds ooda-loop)
 • Loggføring og bruk av krisestøtteverktøyet DSB-CIM
 • Virkemidler for å skape felles situasjonsforståelse
 • Risiko- og krisekommunikasjon og aktiv informasjonsinnhenting (bl.a sosiale medier), herunder befolkningsvarsling og samband
 • Varsling og etablering av kriseledelsen
 • Aktørkartlegging (interessentanalyse) med avklaring av ansvar og myndighet, roller og oppgaver for berørte i hendelsen
 • Normale stressreaksjoner
 • Praktisk øvelse i krisehåndtering

Undervisningsmetoder

Kursets målsetting oppnås gjennom en veksling mellom forelesninger om emnespesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid, øvelser og erfaringsdeling, Deltakerne aktiviseres gjennom konkrete utfordringer underveis i kurset.

Administrative opplysninger

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell Kurset er av tre dagers varighet med oppstart kl. 10:00 første dag og avslutning kl 15:00 siste dag. Kurset avsluttes med en praktisk spilløvelse og deltakerne får kursbevis for fullført kurs.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00), eller til kursleder Erik Bjerkås (erik.bjerkaas@dsb.no).