Grunnkurs i risiko- og sårbarhetsanalyse


Dette kurset gir deg en innføring i planlegging og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser for å bedre motstå uønskede hendelser i din virksomhet.

Kursnr.:
K1942
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

I samfunnet er det stadig mer fokus på sikkerhet og beredskap, og dette gjør det viktig å ha kjennskap til risiko og sårbarhet i egen virksomhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er et verktøy som kan avdekke risiko og sårbarhet, samt utarbeide tiltak for å redusere disse.

På dette kurset vil du i løpet av tre innholdsrike dager lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging. Kurset er basert på 'Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger'.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs ha:

  • Blitt kjent med DSBs metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Forstå begreper og konsepter brukt i Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Kunne gjennomføre analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema
  • Kunne planlegge prosess for ROS i egen virksomhet, inklusivt arbeid i forkant og etter analysearbeidet
  • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av ROS-analyser

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er alle personer med ansvar eller interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid i sin virksomhet, samt virksomheter med tilsynsansvar. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i ROS-metodikk.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Innhold

Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid

  • DSBs ROS-veileder: ROS-prosessen i faser og trinn
  • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid: Gjennomføring av to ROS-analyser
  • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde
  • Forarbeid til ROS-analyse
  • Oppfølging etter ROS-analyse

Administrative opplysninger

Kurset begynner med frammøte til lunsj kl. 1200 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no) og Elin Orre (elin.orre@dsb.no).