Frokostmøte om fremtidens Nødnett


Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Litteraturhuset i Oslo, møterom Wergeland
Adresse:
Wegelandsveien 29
Meld deg på kurset

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom) samarbeider om å utrede en fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon med utgangspunkt i kommersielle mobilnett. En konseptvalgutredning skal ferdigstilles innen 1. juni 2020. 

Frokostmøtet tar for seg problemstillinger knyttet til fremtidens Nødnett:

Hvor viktig er dagens Nødnett for nød- og beredskapsaktørenes innsats for å verne om liv og verdier? Hva må til for at de kommersielle nettene skal kunne bære fremtidens Nødnett-tjenester? Samfunnet er helt avhengig av høy tilgjengelighet i mobilnettene – hvordan får vi til det?

På programmet står blant annet Olav Lysne (Simula), Heidi Kvalvåg (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og representanter fra Nkom og DSB.

Christian Strand, programleder i NRK, er konferansier og vil lose oss gjennom en interessant formiddag.

>> Se program for frokostmøtet

Vi vil løpende informere om program - både på nødnett.no og på @noednett/twitter